Erikoisasetukset

Määritetään tapa, jolla aineistoa voidaan työstää tietokannassa.

Toiminnon käyttäminen:

Tietokannan tiedostoikkunasta valitse Muokkaa - Tietokanta - Lisäasetukset


Seuraavien ohjausobjektien saatavuus riippuu tietokannan tyypistä:

Käytä SQL92:n nimeämisrajoitteita

Tietolähteessä sallitaan ainoastaan sellaiset nimet, joiden merkit noudattavat SQL92-nimeyskäytäntöä. Kaikki muut merkit hylätään. Kunkin nimen tulee alkaa pien- tai suuraakkosella tahi alaviivalla ( _ ). Loput merkit voivat olla ASCII-kirjaimia, numeroita tai alaviivoja.

Käytä varattua sanaa AS taulujen tunnusnimien edessä

Joissakin tietokannoissa käytetään varattua sanaa "AS" nimen ja sen esitettävän tunnuksen välissä, kun toisissa käytetään tyhjettä. Merkitsemällä valinta lisätään tunnuksen edelle AS.

Päätä rivit rivinvaihdolla CR+LF

Merkinnällä määrätään käyttöön CR + LF -koodipari jokaisen tekstirivin loppuun (käytetään DOS- ja Windows-käyttöjärjestelmissä).

Liitä taulun alias-nimi SELECT-lauseisiin

Liitetään tunnus taulun nimeen SELECT-lauseissa.

Käytä ulkoliitos (Outer Join) -syntaksia '{OJ }'

Käytetään ulkoliitoksissa ohjausmerkkisarjoja. Tämän ohjausmerkkisarjan syntaksi on {oj ulkoliitos}

Esimerkki:

SELECT Tuotteet.* FROM {oj Tuotteet LEFT OUTER JOIN tilausRivit ON tuoteTunnus=tilausRivit.tuoteTunnus}

Ohita tietokanta-ajurin antamat oikeudet

Jätetään huomiotta tietokanta-ajurin tarjoamat oikeudet.

Korvaa nimetyt parametri merkillä '?'

Tietolähteen nimetty parametri korvataan kysymysmerkillä (?).

Näytä versiosarakkeet (kun käytettävissä)

Joissakin tietokannoissa tietueiden muutoksista pidetään kirjaa käyttämällä kentissä versionumeroita. Versionumeroa kasvatetaan joka kerta, kun kenttää muutetaan. Näytetään tietokantataulun tietueessa sisäinen versionumero.

Käytä luettelon nimeä SELECT -lausekkeissa

Käytetään systeemitauluston aktiivista tietolähdettä. Asetus on hyödyllinen, kun ODBC-tietolähde on tietokantapalvelin. Tätä vaihtoehtoa ei valita, jos ODBC-tietolähde on dBASE-ajuri.

Käytä rakenteen nimeä SELECT -lausekkeissa

Sallitaan kaavion nimen käyttö SELECT-lauseissa.

Luo indeksi ASC - tai DESC -lausekkeella

Luodaan indeksit ASC- tai DESC-lausein.

Boolen arvojen vertailu

Valitaan käytettävä Boolen arvojen vertailutyyppi.

Lomake tarkistaa pakolliset kentät tietojen syötössä

Lomakkeella syötetään uusi tietue tai päivitetään olemassa olevaa ja jätetään tyhjäksi kenttä, joka liittyy syötettä vaativaan tietokannan sarakkeeseen. Tällöin nähdään ilmoitus, jossa valitetaan tyhjästä kentästä.

Jos tämä ohjausruutu ei ole aktiivinen, käsiteltävän tietokannan lomakkeet eivät tarkista vaadittavia kenttiä.

Ohjausruutu on saatavilla kaikille niille tietolähdetyypeille, jotka tukevat kirjoitusoikeuksia aineistoonsa. Ohjausruutua ei ole laskentataulukoille eikä teksti-, csv- ja lukuisille kirjoitussuojatuille osoitekirjakannoille.

√Ąl√§ huomioi valuuttakenttien tyyppi√§

Vain Oracle JDBC -yhteyksissä. Käytettäessä valinta määrää, ettei mitään saraketta käsitellä valuuttakenttänä. Tietokannan ohjaimen palauttama kenttätyyppi hylätään tässä tapauksessa.

Käytä ODBC:n mukaisia päivämäärä/kellonaika merkintöjä

Käytä ODBC:n mukaisia päivämäärä/kellonaika merkintöjä

Tukee perusavaimia

Määrityksellä ohitetaan Basen automatiikka, joka päättelee, tukeeko tietokanta perusavaimia.

Käytettäessä tietokantoja yleiskäyttöisen rajapinnan (ODBC, JDBC tai ADO) kautta Base yrittää päätellä, tukeeko tietokanta perusavaimien käyttöä. Näistä rajapinnoista yksikään ei suoraan tarjoa tätä tietoa.

Joskus päättely epäonnistuu. Tämä kolmitilainen valintaruutu on oletusarvoisesti asetettu määräämätön-tilaan, jolloin päättely on käytössä. Jos valintaruutu asetetaan valittu-tilaan, tietokannan oletetaan tukevan perusavaimia. Jos valintaruutu ei ole valittuna, tietokannan ei oleteta tukevan perusavaimia.

Tämä asetus on olemassa ainoastaan automaattisen päättelyn ohittamiseksi. Jos valinta otetaan käyttöön tietokannalle, joka ei tue perusavaimia, voi tietokantaa käytettäessä esiintyä virheitä.

Please support us!