dBASE

Määritettään dBASE-tietokannan asetukset.

Toiminnon käyttäminen:

In a database file window of type dBASE, choose Edit - Database - Properties.


Taulujen välisten suhteiden määrittämiseksi käytetään JDBC:tä tai ODBC:tä LibreOfficesta käsin.

Näytä myös poistetut tietueet

Esitetään kaikki tiedoston tietueet, myös poistetuiksi merkityt. Kun tämä valintaruutu merkitään, tietueita ei voida poistaa.

Poistetut tietueet jäävät tiedostoon dBASE-muodossa.

Tietokantaan tehtyjen muutosten tarkastelemiseksi, suljetaan yhteys tietokantaan ja kytketään se sitten uudestaan.

Tämä asetus ei muuta tietokantaan.

Merkistö

Valitaan LibreOfficessa tietokannan tarkasteluun käytettävä koodin muunnos. Tämä ei muuta tietokantaan. Valitaan "Järjestelmä", kun käytetään käyttöjärjestelmän oletusmerkistöä. Teksti- ja dBASE-tietokannan ovat rajoittuneet kiinteäkokoisten merkkien merkistöihin, joissa kaikki merkit koodataan samalla tavumäärällä.

Käytä SQL92:n nimeämisrajoitteita

Tietolähteessä sallitaan ainoastaan sellaiset nimet, joiden merkit noudattavat SQL92-nimeyskäytäntöä. Kaikki muut merkit hylätään. Kunkin nimen tulee alkaa pien- tai suuraakkosella tahi alaviivalla ( _ ). Loput merkit voivat olla ASCII-kirjaimia, alaviivoja tai numeroita.

Indeksit

Avataan Indeksit-valintaikkuna, jossa voidaan järjestää käsiteltävän dBASE-tietokannan taulujen indeksit.

Please support us!