ODBC

Tehdään ODBC-tietokantojen asetukset. Tähän sisältyy käyttäjän pääsy aineistoon, ajuriasetukset ja fonttimääritykset.

Käyttäjätunnus

Annetaan käyttäjätunnus tietokantaan pääsemiseksi.

Salasana vaaditaan

Estetään luvattomien käyttäjien pääsy tietokantaan. Käyttäjän tarvitsee antaa salasana kerran istuntoa kohti.

Ajuriasetukset

Tätä tekstikenttää käytetään tarpeen vaatiessa ajurin valinnaisten lisäasetusten syöttämiseen.

Merkistö

Valitaan LibreOfficessa tietokannan tarkasteluun käytettävä koodin muunnos. Tämä ei muuta tietokantaan. Valitaan "Järjestelmä", kun käytetään käyttöjärjestelmän oletusmerkistöä. Teksti- ja dBASE-tietokannan ovat rajoittuneet kiinteäkokoisten merkkien merkistöihin, joissa kaikki merkit koodataan samalla tavumäärällä.

Yleistä

Nouda luodut arvot

Käytettävän ODBC- tai JDBC-tietolähteen tarvitsema LibreOfficen juoksevasti numeroituvien laskurikenttien tuki otetaan käyttöön. Merkitään tämä valintaruutu, jos tietokanta ei SDBCX-kerroksessaan tue laskuriominaisuutta. Yleensä juokseva luku valitaan pääavainkenttään.

Auto-increment statement

Annetaan SQL-komennon tarkenne, joka määrää tietolähteen käsittelemään määrättyä kokonaislukukenttää laskurina. Tyypillinen SQL-lause tietokentän luomiseen on:

CREATE TABLE "taulu1" ("id" INTEGER)

To auto-increment the "id" data field in a MySQL database, change the statement to:

CREATE TABLE "table1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

In other words, enter AUTO_INCREMENT into Auto-increment statement box.

Kysely luoduista arvoista

Annetaan SQL-lause, joka palauttaa viimeisen juoksevan lukuarvon pääavainkentästä. Esimerkkinä on:

SELECT LAST_INSERT_D();

Käytä SQL92:n nimeämisrajoitteita

Tietolähteessä sallitaan ainoastaan sellaiset nimet, joiden merkit noudattavat SQL92-nimeyskäytäntöä. Kaikki muut merkit hylätään. Kunkin nimen tulee alkaa pien- tai suuraakkosella tahi alaviivalla ( _ ). Loput merkit voivat olla ASCII-kirjaimia, alaviivoja tai numeroita.

Systeemitauluston käyttö tiedostopohjaisissa tietokannoissa

Käytetään systeemitauluston aktiivista tietolähdettä. Asetus on hyödyllinen, kun ODBC-tietolähde on tietokantapalvelin. Jos ODBC-tietolähde on dBASE-ajuri, valintaruutu jätetään tyhjäksi.

Please support us!