Kopioi taulu

Taulun voi kopioida vetämällä ja pudottamalla toiseen taulualueeseen tietokannan tiedostoikkunassa. Kopioi taulu -valintaikkuna ilmestyy.

Taulun nimi

Määritetään kopiolle nimi. Jotkut tietokannat hyväksyvät vain kahdeksan merkkiä pitkät tai lyhyemmät nimet.

Asetukset

Määritys ja tiedot

Luodaan 1:1 kopio tietokantataulusta. Taulun määritykset ja koko aineisto kopioidaan. Taulun määrityksiin kuuluvat taulun rakenne ja eri tietokenttien muotoilut, sisältäen erityiset kenttäominaisuudet. Kenttien sisältÜ tuottaa aineiston.

Kuvaus toiminnasta

Kopioidaan taulun määritykset, muttei taulun aineistoa.

Taulunäkymänä

If the database supports Views and you selected this option, a query will be created in the table container as a table. This option allows you to view the query results as a normal table view. The table will be filtered in the view with a "Select" SQL statement.

Lisää tiedot loppuun

Lisätään kopioitavan taulun aineisto olemassa olevan taulun loppuun.

Taulujen määritysten pitää olla täsmälleen sama, että aineistoa voidaan kopioida. Tietoja ei voida kopioida, jos kohdetaulun tietokentässä on eri muotoilu kuin lähdetaulun vastaavassa tietokentässä.

Kohdistetaan tietokenttien nimet Kopioi taulu -valintaikkunan Käytä sarakkeita -lehdellä.

Jos aineistoa ei voida liittää, nähtävissä on Saraketiedot-valintaikkunassa luettelo kentistä, joiden tietoja ei voitu kopioida. Jos tämä valintaikkuna hyväksytään OK:lla, vain tiedot, joita ei näy luettelossa, liitetään.

Huomautus-kuvake

Jos kohdetaulun kenttien pituus on pienempi kuin lähdetaulun, kun aineistoa liitetään, lähdetaulun kenttiä lyhennetään vastaamaan kohdetaulun kenttien pituutta.


Luo perusavain

Tuotetaan tietokenttä perus- eli pääavaimelle ja täytetään se arvoilla. Tätä kenttää pitää käyttää aina, koska perusavain pitää olla aina saatavilla, jotta taulua voidaan muokata.

Nimi

Nimetään luotava perusavain. Tämä nimi on valinnainen.

Seuraava sivu

Please support us!