Kyselyn tai taulun vedä ja pudota -kopiointi

Kyselyn tai taulun vetäminen ja pudottaminen avaa Kopioi taulu -valintaikkunan, joka sallii kyselyn tai taulun kopiointiasetusten tekemisen.

Toiminnon käyttäminen:

Drag and drop a table or a query into the table part of another database file window.


Kopioi taulu -valintaikkunassa voidaan:

Tauluja voidaan kopioida samassa tietokannassa tai eri tietokantojen välillä.

Kopioi taulu

Taulun voi kopioida vetämällä ja pudottamalla toiseen taulualueeseen tietokannan tiedostoikkunassa. Kopioi taulu -valintaikkuna ilmestyy.

Käytä sarakkeita

Tietolähdeselaimessa voidaan taulu vetää ja pudottaa taulusäilöön. Käytä sarakkeita -valintaikkuna on seuraava ikkuna Kopioi taulu -valintaikkunan jälkeen.

Tyypin muotoilu

Tietolähdeselaimessa voidaan taulu vetää ja pudottaa taulusäilöön. Tyypin muotoilu -valintaikkuna on kolmas ikkuna Kopioi taulu -valintaikkunan jälkeen.

Please support us!