Suhteet

MÀÀritetÀÀn ja muokataan kahden taulun vÀlistÀ suhdetta.

Toiminnon kÀyttÀminen:

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Huomautus-kuvake

PÀivitys- ja poistotoiminnot ovat saatavilla vain, jos kÀytetty tietokanta tukee niitÀ.


Taulut

Kun luodaan uusi yhteys, valitaan yksi taulu kummastakin valintaikkunan ylÀosan yhdistelmÀruudusta.

Kun avataan Yhteydet-valintaikkuna olemassa olevalle suhteelle kaksoisnapsauttamalla yhdysviivaa suhteiden luonnin ikkunassa, suhteeseen liittyvÀt taulut eivÀt ole muokattavissa.

AvainkentÀt

MÀÀrÀtÀÀn suhteen avainkentÀt.

Liitokseen valittujen taulujen nimet nÀkyvÀt alueella sarakeotsikkoina. Kun kenttiÀ napsautetaan, nuolivalitsimia kÀyttÀen valitaan taulusta mukaan tuleva kenttÀ. Kukin suhde muodostaa rivin.

PÀivitÀ asetukset

TÀllÀ alueella tehtÀvÀt asetukset tulevat voimaan muutettaessa pÀÀavainkenttÀÀ.

Ei toimintoa

MÀÀrÀtÀÀn, ettei muutos pÀÀavaimessa vaikuta ulkoisiin avainkenttiin.

Lomituksen pÀivittÀminen

PÀivitetÀÀn kaikki ulkoiset avainkentÀt, jos vastaavan pÀÀavaimen arvoa muutetaan (vyöryttÀvÀ pÀivitys).

MÀÀritÀ tyhjÀksi

Jos vastaavaa pÀÀavainta on muutettu, merkinnÀllÀ mÀÀrÀtÀÀn ulkoisten avainkenttien arvoksi "IS NULL". IS NULL tarkoittaa tyhjÀÀ kenttÀÀ.

MÀÀritÀ oletusarvo

Jos vastaavaa pÀÀavainta on muutettu, valinta mÀÀrÀÀ kaikkiin ulkoisiin avainkenttiin oletusarvon. Vastaavan taulun luonnin yhteydessÀ ulkoisen avainkentÀn oletusarvo mÀÀritetÀÀn mÀÀrÀttÀessÀ kenttÀominaisuuksia.

Poista asetukset

TÀllÀ alueella tehtÀvÀt asetukset tulevat voimaan, kun pÀÀavainkenttÀ poistetaan.

Ei toimintoa

MÀÀrÀtÀÀn, ettei pÀÀavaimen poistaminen vaikuta mitenkÀÀn ulkoisiin avainkenttiin.

Poista lomitus

MerkinnÀllÀ mÀÀrÀtÀÀn, ettÀ kaikki ulkoiset avainkentÀt poistetaan, jos vastaava pÀÀavainkenttÀ poistetaan.

Varoitus-kuvake

Kun perusavainkenttÀ poistetaan Poista lomitus -asetuksin, poistetaan samalla kaikki toisten taulujen ne tietueet, joissa tÀmÀ avain on niiden viiteavaimena. Vaihtoehtoa on kÀytettÀvÀ suurella varovaisuudella; on mahdollista, ettÀ suuri osa tietokannasta voidaan poistaa.


MÀÀritÀ tyhjÀksi

Kun vastaava pÀÀavain poistetaan, arvo "IS NULL" sijoitetaan kaikkiin ulkoisiin avainkenttiin.

MÀÀritÀ oletusarvo

Jos vastaava pÀÀavain poistetaan, asetettu arvo tulee kaikkiin ulkoisiin avainkenttiin.

Please support us!