Indeksin rakenne

The Index Design dialog allows you to define and edit the indexes for the current table.

Toiminnon käyttäminen:

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Taulun suunnittelu

Luettelohakemisto

Displays a list of available indexes. Select an index from the list to edit. The details of the selected index are displayed in the dialog.

Uusi indeksi

Luodaan indeksi.

Poista nykyinen indeksi

Poistetaan käsiteltävä indeksi.

Nimeä nykyinen indeksi uudelleen

Vaihdetaan käsiteltävän indeksin nimi.

Tallenna nykyinen indeksi

Tallennetaan käsiteltävä indeksi tietolähteeseen.

Palauta nykyisen indeksin asetukset

Palautetaan käsiteltävän indeksin asetukset tilaan, jossa ne olivat valintaikkunaa avattaessa.

Indeksin tiedot

As soon as you change a detail of the current index and then select another index, the change is immediately passed on to the data source. You can only leave the dialog, or select another index, if the change has been successfully acknowledged by the data source. However, you can undo the change by clicking the Reset Current Index icon.

Yksilöllinen

Merkinnällä määrätään, että käsiteltävä indeksi hyväksyy vain erottuvat arvot. Merkitsemällä Yksilöllinen-asetus estetään saman arvon syöttäminen kahdesti kenttään ja varmistetaan näin aineiston eheys.

Kentät

Kentät-alue esittää käsiteltävän taulun kenttien luettelon. Kenttien monivalinta on mahdollista. Kentän poistamiseksi valinnasta valitaan tyhjä rivi luettelon yläosasta.

Indeksikenttä

Esitetään käsiteltävän taulun kenttien luettelo. Useampia kenttiä voidaan valita.

Lajittelujärjestys

Determines the sort order of the indexes.

Sulje

Suljetaan valintaikkuna.

Please support us!