Taulun kohdevalikot

The context menu of the table container offers various functions that apply to all database tables. To edit a particular table within the database, select the corresponding table and open its context menu.

Toiminnon käyttäminen:

In a database file window, click the Tables icon.


Huomautus-kuvake

Depending on the context, it is possible that not all the functions for your current database will be listed in the context menus. For example, the Relationships command for defining relationships between various tables is only available with relational databases.


Käytettävästä tietokantajärjestelmästä riippuen seuraavat rivit löytyvät kohdevalikoista:

Avaa

Käytä Avaa-komentoa valitun objektin avaamiseen uudessa tehtävässä.

Jos taulu on auki, aineiston muokkaamiseen on tarjolla lukuisia toimintoja.

Yhteydet

Komento avaa Yhteyksien suunnittelu -ikkunan, jossa on mahdollista määrittää eri tietokantataulujen välisiä suhteita.

Luo hyperlinkki

Komento on aktiivinen valitun objekti kera. Linkki, joka nimetään "Link to xxx" (xxx edustaa objektin nimeä), luodaan suoraan samaan kansioon, joka on valitulla objektillakin.

Please support us!