Data Source Title

Määritetään osoitekirjatiedoston sijainti ja nimi, jolla tietolähde näkyy tietolähdepuussa.

Toiminnon käyttäminen:

Address Data Source Wizards - Data source title


Sijainti

Määritetään tietokantatiedoston sijainti.

Selaa

Käytetään tiedosto-valintaikkunaa sijainnin määrittämiseen.

Aseta tämä osoitekirja näkyviin kaikkiin LibreOffice-moduuleihin.

Registers the newly created database file in LibreOffice. The database will then be listed in the Data sources pane (+Shift+F4). If this check box is cleared, the database will be available only by opening the database file.

Osoitekirjan nimi

Määritellään tietolähteen nimi.

Please support us!