Asiakirjamuuntimen jatkosivut

Määritetään kullekin malli- ja asiakirjatyypille kansio, josta ne luetaan ja kansio, johon ne kirjoitetaan.

Toiminnon käyttäminen:

Choose File - Wizards - Document Converter.


Mallit

Määritetään muunnetaanko mallit, ja jos muunnetaan, niin miten.

Tekstimallit

"Tekstimallit"-nimike voi muuttua edellisillä sivuilla tehdyistä valinnoista riippuen. Esimerkiksi, jos Microsoft Word -dokumentit on valittu, nimike on "Word-asiakirjamallit".

Merkinnällä määrätään mallit muunnettaviksi.

sisällytetään alikansiot

Merkintä tarkoittaa, että täsmääviä tiedostoja haetaan valitun kansion alikansioistakin.

Lähde:

Määritetään kansio, jossa lähdetiedostot ovat.

Kopioi tiedostoon:

Määritetään kansio, johon kohdetiedostot kirjoitetaan.

...

Avataan valintaikkuna sopivan polun valitsemiseksi.

Verkkosivuston sisältÜ

Määritetään muunnetaanko asiakirjat ja jos, niin miten.

Tekstiasiakirjat

"Tekstiasiakirjat"-nimike voi muuttua edellisillä sivuilla tehdyistä valinnoista riippuen. Esimerkiksi, jos Microsoft Word -dokumentit on valittu, nimike on "Word-asiakirjat".

Merkillä osoitetaan, että asiakirjat muunnetaan.

sisällytetään alikansiot

Merkintä tarkoittaa, että täsmääviä tiedostoja haetaan valitun kansion alikansioistakin.

Lähde:

Määritetään kansio, jossa lähdetiedostot ovat.

Kopioi tiedostoon:

Määritetään kansio, johon kohdetiedostot kirjoitetaan.

...

Avataan valintaikkuna sopivan polun valitsemiseksi.

Paluu Asiakirjamuunnin-ohjeen pääsivulle.

Please support us!