Ohjattu ryhmäelementin luominen: tietokantakenttä

Tämä sivu on näkyvissä vain, jos asiakirja on linkitetty tietokantaan. Siinä määritellään, tallennetaanko vertailuarvot tietokantaan vai ei.

Ilmaistaan, mihin vertailuarvot tallennetaan. Vertailuarvo voi edustaa ryhmäruudun tämänhetkistä tilaa tietokannassa.

Toiminnon käyttäminen:

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 4, there must be a database connection.


Huomautus-kuvake

Tämä sivu esitetään vain, jos asiakirja on jo linkitetty tietokantaan.


Haluatko tallentaa arvon tietokannan kenttään?

Kyllä, tallennan arvon seuraavaan tietokannan kenttään:

Specifies that you want to save the reference values in a database. The values are written in the data field selected in the list box. The list box displays all the field names from the database table that the form is linked to.

Luetteloruutu

Ei, haluan tallentaa vain lomakkeen arvon.

Specifies that you want to save the reference values in the form only, and not in the database.

Please support us!