Ohjattu ryhmäelementin luominen: kentän arvot

Annetaan kullekin valinnalle viitearvo.

Valitaan kenttä valintakenttien luettelosta ja annetaan vastaava vertailuarvo.

Toiminnon käyttäminen:

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 3.


Minkä arvon haluat antaa kullekin valinnalle?

Valitaan luku tai tekstiä valitun valintakentän vertailuarvoksi.

Valintakentät

Valitaan valintakenttä, johon liitetään vertailuarvo.

Please support us!