Ohjattu ryhmäelementin luominen: Tiedot

Määritetään, mitkä valintakentät sijaitsevat ryhmäruudun sisällä.

Toiminnon käyttäminen:

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 1.


Miten haluat nimetä valintakentät?

Määritetään kullekin valintakentälle vastaava selite. Valintakentän selite näkyy lomakkeella. Tämä merkintä vastaa valintakentän Selite-ominaisuutta.

Hyväksy

>>

Vahvistetaan kohdistettu selite ja kopioidaan selite Valintakentät-luetteloon.


Annetaan selite jokaiselle ryhmän luotavalle valintakentälle ja kopioidaan selite luetteloon napsauttamalla nuolipainiketta. Toistetaan toiminta, kunnes kaikki valintakentät on määritelty.

Valintakentät

Esitetään kaikki valintakentät, jotka kuuluvat ryhmäruutuun.

Poista

<<

Poistetaan valitut valintakentät luettelosta.


Please support us!