HTML-vienti - Sivu 2

Määritetään julkaisun tyyppi.

Määritetään, sisällytetäänkö kehykset, luodaanko otsikkosivu tai näytetäänkö esityksen muistiinpanot.

Toiminnon käyttäminen:

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 2 of the wizard.


Julkaisutyyppi

Määritellään aiotun viennin yleiset asetukset.

HTML-vakiomuoto

Luodaan vietävistä sivuista normaaleja HTML-sivuja.

HTML-vakiomuoto ja kehykset

Luodaan vakiomuotoiset HTML-sivut kehyksin. Viety sivu sijoitetaan pääkehykseen ja vasemmalla oleva kehys esittää sisällysluettelon hyperlinkkien muodossa.

Luo nimiösivu

Creates a title page for your document.

Merkinnällä määrätään muistiinpanotkin esitettäviksi.

Automaattinen

Luodaan vakiomuotoinen HTML-esitys kioskivientinä, jossa diat vaihtuvat itsekseen määrätyin väliajoin.

Asiakirjan mukaan

Dian vaihtuminen tapahtuu asiakirjan ajastusasetusten mukaan kullekin dialle. Jos asetetaan käyttäjän määräämä sivujen vaihtuminen, HTML-esitys avaa uuden sivun painettaessa mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Automaattinen

HTML-sivut vaihtuvat itsekseen määrätyin väliajoin, eikä esityksen asetukset tai sisältö vaikuta asiaan.

Diakuvan näyttöaika:

Määritetään diakohtainen esitysaika.

Päättymätön

HTML-esitys alkaa uudestaan viimeisen dian esittämisen jälkeen.

WebCast

Verkkolähetysviennissä tuotetaan Perlin tai ASP:n tukemat komentosarjat (skriptit). Tämä mahdollistaa puhujan (esimerkiksi puhelinkokouksen puhujan, joka käyttää diaesitystä internetissä) vaihtaa yleisön web-selainten diaa. Lisätietoja WebCast-aiheesta saa jäljempänä tässä osiossa.

Aktiiviset palvelinsivut (ASP)

Kun valitaan ASP -vaihtoehto, verkkolähetyksen vienti luo ASP-sivuja. HTML-esitys voidaan tarjota vain verkkopalvelimelta, joka tukee aktiivisia palvelinsivuja (ASP)!

Perl

Verkkolähetyksen vientiä käytetään HTML-sivujen ja Perl-skriptin luontiin.

URL kuuntelijoille

Määritetään URL-osoite (absoluuttinen tai suhteellinen), jonka katselijat joutuvat syöttämään nähdäkseen esityksen.

Esityksen URL

Määritetään URL-osoite (absoluuttinen tai suhteellinen), jonne HTML-esitys on tallennettu verkkopalvelimelle.

Perl-komentosarjojen URL

Määritetään URL-osoite (absoluuttinen tai suhteellinen) tuotettaville Perl-skripteille.

Lisätietoja WebCast-verkkolähetysviennistä

On kaksi mahdollista tapaa viedä LibreOffice Impressin esitys käyttäen verkkolähetystekniikkaa: aktiiviset palvelinsivut (ASP) tai Perl.

Varoitus-kuvake

Kummassakin tapauksessa, verkkolähetys (WebCast) tarvitsee HTTP-palvelimen, joka tarjoaa käyttöön komentosarjoja joko Perlillä tai ASP:llä. Siksi vientiasetukset riippuvat käytettävästä HTTP-palvelimesta.


Verkkolähetys ASP:llä

Vienti

Samaa kansiota ei pidä käyttää eri HTML-vienneille.

ASP-verkkolähetysten käyttäminen

Verkkolähetys on käytettävissä heti, kun viedyt tiedostot ovat saatavilla HTTP-palvelimella.

Esimerkki

Oletetaan, että Microsoft Internet Information Server on asennettu käytettävälle tietokoneelle. Annetaan kansioksi "c:\Inet\wwwroot\presentation" HTML-tuotannolle IIS-asetuksissa. Tietokoneen URL-osoitteeksi oletetaan: "http://myserver.com".

Yleisö voi nyt katsella esittäjän valitsemaa diaa URL-osoitteesta http://myserver.com/presentation/webcast.asp. He eivät voi vaihtaa URL-osoitteessa olevaa diaa, ellei tiedostojen nimet ole tiedossa. Tämän estämiseksi varmistetaan, ettei HTTP-palvelin esitä hakemistoluetteloa.

Verkkolähetys Perlillä

Vienti

Perl-verkkolähetysten käyttäminen

Tiedostot, jotka on luotu vientiprosessin aikana, pitää nyt asentaa Perliä käyttävälle HTTP-palvelimelle. Tätä ei voi tehdä automaattisesti, koska erilaisilla HTTP-palvelimilla Perl-tuki on toteutettu eri tavoin. Seuraavassa kuvaillaan tarvittavat vaiheet. Katso palvelimen käsikirjasta tai kysy verkkosi ylläpitäjältä, miten näitä vaiheita voi soveltaa käyttämällesi palvelimelle.

Nyt pitäisi verkkolähetyksen käyttämisen olla mahdollista.

Esimerkki

Tässä esimerkissä on käytettävissä Linux-tietokone HTTP-palvelimen kera. HTTP-palvelimen URL-osoite on http://myserver.com ja HTML-asiakirjojen tuotosten kansio on //user/local/http/. Perl-skriptit on //user/local/http/cgi-bin/ -kansiossa. Annetaan secret.htm vientitiedoston nimeksi ja presentation.htm URL kuuntelijoille-kenttään. Esityksen URL-tekstikenttään kirjoitetaan http://myserver.com/presentation/ ja Perl-komentosarjojen URL -kenttään kirjoitetaan http://myserver.com/cgi-bin/.

Kun Perl-tiedostojen asentaminen on päättynyt, esittäjä voi pitää esityksensä. Kuuntelijat voivat katsella esitystä URL-osoitteesta http://myserver.com/presentation/presentation.htm.

Please support us!