HTML-vienti - Sivu 1

Ensimmäisellä sivulla voidaan valita joko jo olemassa oleva tai uusi suunnitelma.

Viennin valitut asetukset tulevat tallennetuiksi muiden vientien suunnitelmaksi. Suunnitelman nimetään Luo-painikkeen napsauttamisen jälkeen.

Toiminnon käyttäminen:

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 1 of the wizard.


Liitä rakenne

Sivun tällä alueella voidaan valita uuden suunnitelman luominen tai poistaa valittu olemassa oleva suunnitelma.

Kun suunnitelma poistetaan, poistuu vain suunnitelman tiedot ohjatusta toiminnosta. Vientitiedostoa ei poisteta tällä toiminnolla.

Uusi suunnitelma

Luodaan uusi suunnitelma ohjatun toiminnon seuraavilla sivuilla.

Nykyinen suunnitelma

Ladataan suunnitelmaluettelosta yksi olemassa olevista suunnitelmista seuraavien vaiheiden lähtökohdaksi ohjatun toiminnon myöhemmille sivuille.

Suunnitelmien luettelo

Esitetään olemassa olevat suunnitelmat.

Poista valittu suunnitelma

Valittu suunnitelma poistetaan suunnitelmaluettelosta.

Please support us!