Ohjattu lomakkeen luonti - Valitse lomakkeen syöttökenttien järjestys

Tällä ohjatun toiminnon sivulla voidaan valita luotavan lomakkeen asettelu.

Toiminnon käyttäminen:

Napsauta kohdetta Luo lomake ohjatulla toiminnolla tietokannan tiedostoikkunassa.


Selitteiden sijoittelu

Tasaa vasemmalle

The labels are left-aligned.

Tasaa oikealle

The labels are right-aligned.

Päälomakkeen järjestely

Sarakkeet - selitteet vasemmalla

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

Sarakkeet - selitteet ylhäällä

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

Ruudukkona

Aligns the database fields in a tabular form.

Lohkot - selitteet ylhäällä

Arranges the labels above the corresponding data.

Alilomakkeen järjestely

Sarakkeet - selitteet vasemmalla

Sijoitetaan tietokannan kentät sarakkeisiin ja selitteet kentistä vasemmalle.

Sarakkeet - selitteet ylhäällä

Sijoitetaan tietokannan kentät sarakkeisiin ja selitteet kenttien yläpuolelle.

Ruudukkona

Sijoitetaan tietokannan kentät taulukkomaisesti.

Lohkot - selitteet ylhäällä

Järjestetään seliteotsikot vastaavan tiedon yläpuolelle.

Ohjattu lomakkeen luonti - Aseta tiedonsyötön asetukset

Please support us!