Ohjattu esityslistan luonti - Sisällytettävät otsikot

Määritetään esityslistaan sisällytettävät tunnisteet.

Toiminnon käyttäminen:

Choose File - Wizards - Agenda - Headings to include.


Kokouksen tyyppi

Merkinnällä määrätään, että kokouksen tyypin rivi tulostetaan.

Luettavaa

Merkinnällä määrätään, että Luettavaa-rivi tulostetaan.

Ota mukaan

Merkinnällä määrätään, että Ota mukaan -rivi tulostetaan.

Huomautukset

Merkinnällä määrätään, että huomautusrivi tulostetaan.

Siirtyminen: Ohjattu esityslistan luonti - Nimet

Please support us!