Ohjattu esityslistan luonti

Aloitetaan esityslistamallin laatimisessa avustava ohjattu toiminto. Esityslistaa voi käyttää kokousten ja tapaamisten keskustelunaiheiden määrittämiseen.

Toiminnon käyttäminen:

Choose File - Wizards - Agenda.


LibreOffice-ohjelmistossa on valmiina malleja esityslistoille, joita käyttäjä voi muokata ohjatussa toiminnossa tarpeitaan vastaaviksi. Ohjatussa toiminnossa on käytettävissä lukuisia taitto- ja muotoilumalleja asiakirjamallien luomiseen. Asiakirjojen esikatselu antaa hyvän ennakkokuvan valmiista esityslistasta.

Valintaikkunassa käyttäjä voi muokata merkintöjään ja valintojaan milloin vain. Kokonaisia sivuja, jopa kaikki sivut, voidaan ohittaa. Jälkimmäisessä tapauksessa vallitsevat (tai oletus-) asetukset jäävät voimaan.

Ohjattu esityslistan luonti - Sivun asettelu

Määritetään esityslistan sivun asettelu.

Ohjattu esityslistan luonti - Yleiset tiedot

Määritetään kokouksen päivämäärä, kellonaika, otsikko ja paikka.

Ohjattu esityslistan luonti - Sisällytettävät otsikot

Määritetään esityslistaan sisällytettävät tunnisteet.

Ohjattu esityslistan luonti - Nimet

Määritetään esityslistaan tulostettavat nimet.

Ohjattu esityslistan luonti - Esityslistan kohdat

Määritetään mallille tulevat esityslistan kohdat.

Ohjattu esityslistan luonti - Tallennustiedot

Valitse otsikko ja sijainti esityslistamallille.

Edellinen

Palataan edellisellä sivulla tehtyihin asetuksiin. Nykyiset asetukset säilytetään. Painike tulee valittavaksi vasta ensimmäisen sivun jälkeen.

Seuraava

Ohjattu toiminto säilyttää nykyiset asetukset ja siirrytään seuraavalle sivulle. Painike poistuu käytöstä viimeisellä sivulla.

Valmis

Käyttäjän valinnan mukaisesti ohjattu toiminto luo uuden malliasiakirjan ja tallentaa sen kovalevylle.Uuden malliin perustuvan asiakirjan ilmestyy työalueelle. Asiakirjan nimiehdotus on "Nimetön X" (X edustaa peräkkäistä sarjanumeroa).

Peruuta

Napsauttamalla Peruuta-painiketta suljetaan valintaikkuna tallentamatta tehtyjä muutoksia.

Huomautus-kuvake

LibreOffice tallentaa ohjatun toiminnon nykyiset asetukset valitun asiakirjamallin mukana. Seuraavalla kerralla ohjattua toimintoa avattaessa näitä asetuksia käytetään oletuksina.


Please support us!