Ohjattu faksin luonti - Alatunniste

Kirjoitetaan alatunnisteen tiedot.

Toiminnon käyttäminen:

Choose File - Wizards - Fax - Footer.


Alatunniste

Määritetään alatunnistealueelle tulostuva teksti.

Vasta toiselle ja seuraaville sivuille

Alatunnistetta ei tulosteta monisivuisen faksin etusivulle.

Sisällytä sivunumero

Alatunnisteeseen tulostetaan sivunumero.

Siirtyminen: Ohjattu faksin luonti - Tallennustiedot

Please support us!