Automaattinen korjaus on aktivoitu

Merkintä 1st on korvattu yläindeksimerkinnällä 1^st

Automaattinen korjaus on korjannut tekstiä niin, että vieraskieliset järjestysluvun päätteet on korotettu yläindekseiksi.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!