Automaattinen korjaus on aktivoitu

Lihavointi- ja alleviivausmääreet on tunnistettu ja käytetty

Automaattinen korjaus on muuttanut tekstiä ja lihavointi- ja/tai alleviivausmääreitä on käytetty automaattisesti.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!