Automaattinen korjaus on aktivoitu

Lauseet aloitetaan suuraakkosella

Teksti on korjattu Automaattisella korjauksella, niin että käsiteltävä sana alkaa suuraakkosella. Automaattinen korjaus muuttaa kappaleen alun sanoja ja virkkeen loppumerkin jälkeisiä sanoja (piste, huutomerkki, kysymysmerkki).

Toiminnon käyttäminen:

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!