Kuvakkeet dokumentaatiossa

Kuvakkeet dokumentaatiossa

Näitä kolmea kuvaketta käytetään ilmoittamaan hyödyllisistä lisätiedoista.

Varoitus-kuvake

The Important! icon points out important information regarding data and system security.


Huomautus-kuvake

The Note icon points out extra information: for example, alternative ways to reach a certain goal.


Vihje-kuvake

The Tip icon points out tips for working with the program in a more efficient manner.


Please support us!