Kyselyn ominaisuudet -valintaikkuna

In the Query Properties dialog you can set two properties of the SQL Query, i.e. whether to return distinct values, and whether to limit the result set.

Toiminnon käyttäminen:

In the Query Design View, choose Edit - Query Properties.


Erityisarvot

Laajennetaan luotua SQL-kyselyn valintalausetta käsiteltävässä sarakkeessa parametrilla DISTINCT. Seurauksena on, että useampaan kertaan esiintyvä sama arvo näkyy vain kerran luettelossa.

Raja-arvo

Adds a Limit to set the maximum number of records to return.

Please support us!