Automaattinen oikoluku päälle / pois päältä

Toiminto valittuna kirjoitettaessa oikoluetaan ja virheet alleviivataan.

Automatic Spell Checking On/Off

Automaattinen oikoluku päälle / pois päältä

Kirjoitusvirheet korostetaan asiakirjassa punaisella alleviivauksella. Kun hiiri siirretään näin merkityn sanan päälle, kohdevalikko voidaan avata korjausehdotuksien tarkasteluun. Valitaan korjaus sanan korvaamiseksi. Mikäli sama virhe tehdään toistamiseen asiakirjaa muokattaessa, se merkitään taas virheeksi.

Sanaparin sijoittamiseksi automaattisen korjauksen taulukkoon avataan automaattisen korjauksen kohdevalikko ja valitaan Automaattinen korjaus. Valitaan sana alavalikosta. Sana korvataan ja samalla kertaa sanapari sijoitetaan korvaustaulukkoon.

Please support us!