Kyselyn suorittaminen

Suoritetaan SQL-kysely ja esitetään kyselyn tulos. Suorita kysely -toiminto ei tallenna kyselyä.

The Run Query function allows you to check the query. When you save the query, it is stored in the Query tab page.

Vihje-kuvake

Valitsemalla Näytä - Esikatselu saadaan kysely suoritettua suunnitteluikkunan valikosta.


Run Query Icon

Suoritetaan kysely

Please support us!