Sisennysten, marginaalien ja palstojen asettaminen

Nykyisen kappaleen tai kaikkien valittujen kappaleiden sisennykset ja marginaalit voidaan asettaa hiirtä käyttäen.

If you split the page into columns, or the cursor is placed in a multiple-column frame, you can change the column width and the column spacing by dragging them on the ruler with the mouse.

Kun objekti, kuva tai piirros valitaan, objektin reunat näkyvät viivaimessa. Reunoja voi muuttaa hiirellä vetäen viivaimessa.

Jos kohdistin on taulukon solussa, solun sisällÜn sisennystä voi muuttaa hiirellä vetäen viivaimessa. Taulukon reunaviiva on siirrettävissä joko viivaimessa tai vetäen varsinaisesta reunaviivasta.

Kuvake, jossa kaksi kolmiota viivaimella

Nämä kuvakkeet merkitsevät kohdistetun kappaleen ensimmäisen rivin vasenta sisennystä (ylempi kolmio) ja kappaleen muiden rivien vasenta sisennystä (alempi kolmio).

Kuvake, jossa kolmio viivaimella

Kuvake viivaimessa oikealla merkitsee kohdistetun kappaleen oikeanpuoleista sisennystä.

Tehtävä

Proseduuri

Aseta vasen sisennys

Drag the bottom left mark to the right while pressing the mouse button.

Asetetaan ensimmäisen rivin vasen sisennys

Drag the top left mark to the right while pressing the mouse button.

Aseta oikea sisennys

Drag the mark on the right to the left while pressing the mouse button.


Vihje-kuvake

In order to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right.


Huomautus-kuvake

Sarkaimet, jotka on asetettu, eivät muutu kappaletta sisennettäessä. Jos joukko sarkaimia jää kappaleen marginaalien ulkopuolelle, niitä ei enää näytetä, mutta ne ovat yhä olemassa.


Please support us!