Etsi tietue

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Toiminnon käyttäminen:

Find Record icon on the Table Data bar and Form Design bar.

Find Record Icon

Etsi tietue


Kun etsitään taulusta, haku kohdistuu käsiteltävän taulun tietokenttiin. Kun etsitään lomakkeesta, taulun niistä tietokentistä haetaan, jotka on kytketty lomakkeeseen .

tip

The search described here is carried out by LibreOffice. If you want to use the SQL server to search in a database, then you should use the Form-based Filters icon on the Form bar.


Hakutoiminto on käytettävissä myös taulun ohjausobjekteissa. Kun hakutoimintoa kutsutaan taulun ohjausobjekteissa, jokainen taulun ohjausobjektin sarake, joka vastaa linkitetyn tietokantataulun saraketta, on haussa mukana.

Hakukohde

Määritetään haun tyyppi.

Teksti

Hakutermi kirjoitetaan ruutuun tai valitaan luettelosta. Teksti, joka on ollut tietolähteessä kohdistettuna, on valmiiksi kopioitu Teksti-yhdistelmäruutuun. Kun haku tehdään lomakkeessa, sarkaimia tai rivinvaihtoja ei voida käsitellä!

Your search terms will be saved as long as the table or the form document is open. If you are running more than one search and you would like to repeat the search term, you can select a previously used search term from the combo box.

Kentän sisältö NULL (tyhjä)

Merkinnällä määrätään, että haettavissa kentissä ei ole tietosisältöä.

Kentän sisältö ei ole NULL (tyhjä)

Merkinnällä määrätään, että haetaan kenttiä, joissa on tietosisältöä.

Hakualue

Määritetään haun kentät.

Lomake

Määritetään looginen lomake, jossa haun pitää tapahtua.

note

Lomake-yhdistelmäruutu näkyy vain, jos käsiteltävä asiakirja on lomakedokumentti, jossa on useampia kuin yksi looginen lomake. Ruutua ei näy haettaessa tauluista tai kyselyistä.


Lomakeasiakirjassa voi olla lukuisia loogisia lomakkeita. Nämä ovat yksilöllisiä lomakekomponentteja, jotka on kukin linkitetty tauluun.

Lomake-yhdistelmäruudussa on niiden loogisten lomakkeiden nimet, joissa on ohjausobjekteja.

Kaikki kentät

Haku kattaa kaikki kentät. Jos haku kohdistuu tauluun, kaikki taulun kentät käydään läpi. Jos haku tehdään lomakkeella, kaikki kentät loogisessa lomakkeessa (syötetty Lomake-ruutuun) käydään läpi. Jos haku tehdään taulun ohjausobjektissa, kaikki ne sarakkeet, jotka on linkitetty kelvolliseen tietokannan tauluun, käydään läpi.

Nykyisen loogisen lomakkeen kenttien ei tarvitse olla identtisiä lomakeasiakirjan kenttien kanssa. Jos lomakeasiakirjassa on kenttiä, jotka osoittavat useisiin tietolähteisiin (se on, useisiin loogisiin lomakkeisiin), Kaikki kentät-vaihtoehdolla etsitään vain niistä kentistä, jotka on linkitetty lomakeasiakirjan tietolähteisiin.

Yksittäinen kenttä

Etsintä määritellystä kentästä.

Asetukset

Määritetään hakua ohjaavat asetukset.

Sijainti

Määritetään hakutermin ja kentän sisällön suhdetta. Seuraavat vaihtoehdot ovat tarjolla:

Position

Description

missä tahansa

Tulokseen luetaan kaikki kentät, joissa hakulauseke esiintyy, missä osassa kenttää hyvänsä.

kentän alussa

Tulokseen luetaan kaikki kentät, joissa hakulauseke esiintyy kentän alussa.

kentän lopussa

Tulokseen luetaan kaikki kentät, joissa hakulauseke esiintyy kentän lopussa.

koko kenttä

Tulokseen luetaan kaikki kentät, joissa hakulauseke vastaa täsmällisesti kentän koko sisältöä.


note

Jos Yleismerkkilauseke-valintaruutu on merkitty, tämä toiminto ei ole käytettävissä.


Käytä kentän muotoa

Merkinnällä määrätään, että haku aktiivisesta asiakirjasta huomioi kaikki kentän muodot. Kentän muotoja ovat kaikki ne näkyvät muotoilut, jotka luodaan seuraavia mahdollisuuksia käyttäen:

  1. taulukon muotoilutilassa kenttien ominaisuuksille,

  2. tietolähdenäkymässä sarakkeiden muotoilluilla ja

  3. lomakkeissa ohjausobjektin ominaisuuksilla.

Jos Käytä kentän muotoa -ruutu on merkitty, taulun tai lomakkeen tietolähdenäkymästä haetaan käyttäen tässäkin asetettua muotoilua. Jos ruutua ei ole rastittu, tietokannasta haetaan käyttäen tietokantaan tallennettua muotoilua.

Esimerkki:

You have a date field, which is saved in "DD.MM.YY" format in the database (for example, 17.02.65). The format of the entry is changed in the data source view to "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Following this example, a record containing February 17 is only found when the Apply field format option is on:

Käytä kentän muotoa

Hakutulos

käytössä

"Helmi" löytyy, muttei "2".

ei käytössä

"2" löytyy, muttei "Helmi".


On suositeltavaa hakea aina käyttäen kentän muotoilua.

Seuraavissa esimerkeissä on mahdollisia tilanteita, kun haetaan ilman kentän muotoilua. Tilanteet riippuvat tietokannasta ja esiintyvät vain tietyillä sisäisillä muotoiluilla (tai vanhemmissa versioissa):

Hakutulokset

Syy

"5" returns "14:00:00" as a time.

Time fields are not defined for dBASE databases and must be simulated. To internally display the time "14:00:00", a "5" is necessary.

"00:00:00" returns all records of a standard date field.

Tietokanta tallentaa päivämääräarvot sisäisesti päivämäärän ja kellonajan yhdistelmäkenttänä.

"45,79" ei löydä "45,79" vaikka missä tahansa-asetus on valittu Sijainti-kentässä.

The view shown does not match what is stored internally. For example, if value "45.789" is stored in the database as a field of type "Number/Double" and the shown formatting is set to display only two decimals, "45.79" is only returned in searches with field formatting.


Tässä tapauksessa vakiomuotoilu viittaa talletetun aineiston sisäiseen muotoon. Se ei ole aina käyttäjälle näkyvissä, varsinkin, jos käytetään tietotyypin simulointia (esimerkiksi dBASE-tietokannan aikakentät). Tämä riippuu tietokannasta ja käytetystä yksittäisestä tietotyypistä. Haku kentän muodon kera on sopiva, kun halutaan löytää vain se, mikä näkyykin. Tämä koskee kentän tyyppejä Päivämäärä, Aika, Päivämäärä/Kellonaika ja Luku/Kaksoistarkkuuden liukuluku.

However, searching without Apply field format is appropriate for larger databases with no formatting issues, because it is faster.

Jos haetaan valintaruutujen arvoja ja K√§yt√§ kent√§n muotoa -ruutu on rastittu, silloin saadaan "1" merkityist√§ valintaruuduista, "0" merkitt√∂mist√§ ja tyhj√§ merkkijono m√§√§rittelem√§tt√∂mist√§ (kolmitilaisista) valintaruuduista. Jos etsint√§ suoritetaan K√§yt√§ kent√§n muotoa -ruutu tyhj√§n√§, tuloksena n√§kyy kielest√§ riippuvaiset oletusarvot "TOSI" ja "EP√ĄTOSI".

Jos rastitaan Käytä kentän muotoahaettaessa luetteloruuduista, haku löytää luetteloruuduissa näkyviä tekstejä. Jos Käytä kentän muotoa -kenttä on rastitta, haulla löytyy oletuskenttämuotoilua vastaava sisältö.

Sama kirjainkoko

Merkinnällä määrätään, että SUUR- ja pienaakkoset erotellaan haussa.

Etsi taaksepäin

Merkinnällä määrätään, että hakuprosessi suoritetaan käänteisessä järjestyksessä, viimeisestä tietueesta ensimmäiseen.

Ylhäältä / Alhaalta

Haku käynnistetään uudestaan. Eteenpäin haku käynnistyy ensimmäisestä tietueesta. Taaksepäin haku käynnistyy uudestaan viimeisestä tietueesta.

Yleismerkkilauseke

You can use the following wildcards:

Korvausmerkit

Selite

Malli

?

tasan yksi vapaavalintainen merkki

"?loppy" palautetaan "Floppy"

"M?ller" palauttaa hakutulokset Miller ja Moller

*

vapaavalintaisia merkkejä 0 tai enemmän

"*-*" palauttaa tulokset "ZIP-Drive" ja "CD-ROM"

"M*er" palauttaa kaikki kirjaukset, jotka alkavat "M":llä ja päättyvät "er":iin (kuten Miller, Moller, Mayer)


If you want to search for the actual characters ? or *, precede them with a backslash: "\?" or "\*". However, this is only necessary when Wildcard expression is enabled. When the option is not enabled, the wildcard characters are processed like normal characters.

Säännöllinen lauseke

Searches with regular expressions. The same regular expressions that are supported here are also supported in the LibreOffice Find & Replace dialog.

Haettaessa säännöllisin lausekkein tarjoutuu enemmän vaihtoehtoja kuin yleismerkkilausekkein haettaessa. Jos etsitään säännöllisin lausekkein, seuraavat merkit vastaavat yleismerkkilausekkeita:

Haku korvausmerkkilausekkein

Haku säännöllisin lausekkein

?

,

*

.*


Samankaltaisuushaku

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Täsmäytä puoli- ja täysleveät muodot (vain jos aasialaiset kielet on valittu)

Distinguishes between half-width and full-width character forms.

Samankuuloinen kuin (japani) (vain jos aasialaiset kielet on valittu)

Lets you specify the search options for similar notation used in Japanese text. Select this checkbox, and then click the Sounds button to specify the search options.

Sets the search options for similar notation used in Japanese text.

Käsittele samanarvoisena

Merkinnällä määrätään, että esitetyt vaihtoehdot käsitellään samanarvoisina haussa.

Ohita

Merkinnällä määrätään, että merkit ohitetaan.

Tila

Tila-rivi esittää tietueet, jotka haku palauttaa. Jos haku tulee taulun loppuun (tai alkuun) haku jatkuu toisesta päästä taulua.

In very large databases, finding the record in reverse search order can take some time. In this case, the status bar informs you that the records are still being counted.

Search/Cancel

Jos haku päättyy onnistuneesti, vastaava taulun kenttä on korostettuna. Hakua voi jatkaa napsauttamalla Etsi-painiketta uudestaan. Hakuprosessin saa peruutettua Peruuta-painikkeesta.

Sulje

Suljetaan valintaikkuna. Viimeisen haun asetukset säilyvät kunnes LibreOffice-istunto lopetetaan.

Jos useita tauluja tai lomakkeita on auki, kullekin asiakirjalle voi asettaa erilaiset hakuasetukset. Kun asiakirjoja suljetaan, vain viimeiseksi suljettavan asiakirjan asetukset tallennetaan.

Please support us!