Teksti

Kun valitaan Teksti-nappula Lisää tietokantasarakkeet -valintaikkunassa, niin valittu aineisto tulee asiakirjaan tekstinä. Valintaikkunassa voidaan päättää, mitkä tietokannan kentät tai sarakkeet siirretään ja miten teksti muotoillaan.

Jos useita tietueita on valittu käytettäessä Tiedot tekstiksi -toimintoa, joukkokirjekentät lisätään tietuemäärän mukaisesti

Teksti

Teksti-alueella käytetään nuolinäppäintä sen tietokannan sarakkeen valitsemiseen, johon kentän sisältö halutaan lisätä.

Tietokannan sarakkeet

Luettelossa näkyy kaikki tietokantataulun sarakkeet, jotka voidaan siirtää luetteloruutuun asiakirjaan lisäämistä varten. Valitaan tietokannan sarakkeet, jotka aiotaan lisätä asiakirjaan.

>

Siirretään kentät, jotka on valittu Tietokannan sarakkeet -luetteloruudussa, valintakentälle. Siirto voidaan suorittaa myös kaksoisnapsauttamalla merkintää.

Valitse

Luettelo asiakirjaan lisättävistä tietokannan sarakkeista. Tähän voidaan myös kirjoittaa ja kirjoitus lisätään asiakirjaan. Merkintöjen järjestys valintakentällä vastaa saman aineiston järjestystä asiakirjassa.

Muotoilu

Määritetään, missä muodossa tietokannan kentät lisätään asiakirjaan.

Tietokannasta

Hyväksytään tietokannassa käytetty muotoilu.

Valitse

Jos tiettyjen kenttien muotoilutietoja ei käytetä, niiden muotoilu määritetään luettelosta. Tässä tarjolla olevat muotoilut ovat käytettävissä vain tietyn tyyppisille tietokantakentille, kuten numeerisille ja Boolen kentille. Jos valittu tietokannan kenttä on tekstimuotoinen, muotoiluvalintaa ei voi tehdä luettelosta, koska tekstimuotoilu säilytetään oletuksena.

Jos sopivaa muotoilua ei ole luettelossa, valitaan "Lisämuotoilut..." ja määritetään muotoilu Lukumuoto-ikkunassa.

Valintaluettelosta saatava lukumuoto liittyy aina siihen tietokannan kenttään, joka on valittuna Tietokannan sarakkeet -luetteloruudussa.

Kappaleen tyyli

Oletuksen mukaisesti lisätyt kappaleet muotoillaan vallitsevalla kappaletyylillä. Tämä tyyli vastaa "ei mitään" riviä Kappaleen tyyli -luetteloruudussa. Tässä voidaan valita lisättävälle aineistolle oma kappaleen tyylinsä käytettäväksi asiakirjassa. Luetteloruudussa on esillä käytettävissä olevat kappaleen tyylit, jotka on määritelty LibreOffice-ohjelmistossa ja joita hallinnoidaan Tyyliluettelossa.

Please support us!