Taulukko

Kun Lisää tietokantasarakkeet -valintaikkunassa valitaan Taulukko-nappula, niin valittu aineisto tulee asiakirjaan taulukkona. Valintaikkunassa voidaan päättää, mitkä tietokannan kentät tai sarakkeet siirretään ja miten teksti muotoillaan.

Taulukko

Taulu-alueella käytetään nuolinäppäimiä, kun valitaan tietokannan taulun ne sarakkeet, joita käytetään tekstitaulukossa.

Tietokannan sarakkeet

Määritetään tekstitaulukkoon lisättävät tietokantasarakkeet. Ne tietokannan sarakkeet, joita ei ole siirretty näkymään Taulun sarakkeet -luetteloruutuun, ovat tässä luettelossa. Rivit ovat lajiteltu aakkosjärjestykseen.

Taulun sarakkeet

Luettelossa on kaikki tietokantasarakkeet, joita ollaan lisäämässä asiakirjaan. Kutakin luettelon riviä varten syntyy vastaava taulukon sarake. Rivien järjestys Taulun sarakkeet -luetteloruudussa määrittää sarakejärjestyksen tekstitaulukossa.

>>

Siirretään kaikki luettelon tietokantakentät Taulun sarakkeet -luetteloruutuun. Kaikki kentät, jotka näkyvät Taulun sarakkeet -luetteloruudussa, ollaan lisäämässä asiakirjaan.

>

Siirretään valittu tietokantakenttä Taulun sarakkeet -luetteloruutuun. Myös rivin kaksoisnapsautus siirtää kentän Taulun sarakkeet -luetteloruutuun. Kaikki kentät, jotka näkyvät Taulun sarakkeet -luetteloruudussa, ollaan lisäämässä asiakirjaan.

<

Poistetaan valittu tietokantakenttä Taulun sarakkeet -luetteloruudusta. Poistettua kenttää ei lisätä asiakirjaan.

<<

Poistetaan kaikki tietokantakentät Taulun sarakkeet -luetteloruudusta.

Muotoilu

Määritetään, missä muodossa tietokannan kentät lisätään asiakirjaan.

Tietokannasta

Hyväksytään tietokannassa käytetty muotoilu.

Valitse

Jos tiettyjen kenttien muotoilutietoja ei käytetä, niiden muotoilu määritetään luettelosta. Tässä tarjolla olevat muotoilut ovat käytettävissä vain tietyn tyyppisille tietokantakentille, kuten numeerisille ja Boolen kentille. Jos valittu tietokannan kenttä on tekstimuotoinen, muotoiluvalintaa ei voi tehdä luettelosta, koska tekstimuotoilu säilytetään oletuksena.

Jos sopivaa muotoilua ei ole luettelossa, valitaan "Lisämuotoilut..." ja määritetään muotoilu Lukumuoto-ikkunassa.

Valintaluettelosta saatava lukumuoto liittyy aina siihen tietokannan kenttään, joka on valittuna Tietokannan sarakkeet -luetteloruudussa.

Huomautus-kuvake

Aineiston lisäämiseksi taulukkomuotoisena asiakirjaan, Taulukko-asetus pitää olla aktiivinen. Sen jälkeen voidaan valita tietokannan kenttä Taulun sarakkeet-luetteloruudusta tietokannan kentästä tuotavan aineiston muotoilu varten. Lukumuotoilut kohdistuvat viimeksi tehtyyn valintaan. Sillä ei ole väliä, onko valittu tietokannan kenttä Tietokannan sarakkeet vai Taulun sarakkeet -luetteloruudussa.


Lisää taulun otsikko

Merkinnällä määrätään, että sarakeotsikoille tulee rivi tekstitaulukkoon.

Käytä sarakkeen nimeä

Merkinnällä määrätään, että tekstitaulukon sarakeotsikkorivillä käytetään tietokantataulun sarakeotsikoiden tekstejä.

Luo vain rivi

Merkinnällä määrätään, että tekstitaulukkoon lisätään otsikkorivi tyhjänä. Käytettäessä Luo vain rivi -asetusta voidaan asiakirjassa määrittää sarakeotsikot, jotka eivät ole samat kuin tietokannan kenttänimet.

Ominaisuudet

Avataan -valintaikkuna, jossa voidaan määritellä taulukon ominaisuuksia, kuten reunat,tausta ja sarakeleveys.

Automaattinen muotoilu

Opens the dialog, in which you can select format styles that are immediately applied when inserting the table.

Please support us!