Ohjattu yhdistelmäruudun luominen: Tietokantakenttä

Yhdistelmäkentillä, kentän arvo voidaan joko tallentaa tietokantaan tai näyttää arvo lomakkeella.

Käyttäjän yhdistelmäkenttään syöttämät tai luettelosta valitsemat arvot voidaan tallentaa siihen tietokannan tauluun, johon lomakkeesta on pääsy. Tallentaminen johonkin toiseen tauluun ei ole mahdollista. Jos arvoja ei tallenneta tietokantaan, ne voidaan tallentaa vain lomakkeelle. Tämä on erityisen käyttökelpoista HTML-lomakkeissa, joissa käyttäjän syöttämät tai valitsemat arvot sijoitetaan palvelimelle.

Toiminnon käyttäminen:

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.


Haluatko tallentaa arvon tietokannan kenttään?

Kaksi vastausvaihtoehtoa on tarjolla tähän kysymykseen:

Kyllä, tallennan arvon seuraavaan tietokannan kenttään:

Specifies whether the user's entered or selected combination field value should be saved in a database field. Several database table fields are offered which can be accessed in the current form.

Ohjausobjekti - Ominaisuudet esittää määritetyn kentän merkintänä Tiedot-välilehden tietokentässä.

Luettelotaulun kenttä

Specifies the data field where the combination field value should be saved.

Ei, haluan tallentaa vain lomakkeen arvon.

Specifies that the value of this combination field will not be written in the database and will only be saved in the form.

Please support us!