Ohjattu luetteloruudun luominen: Kenttälinkki

Ilmaistaan, minkä kenttien kautta arvotaulu ja luettelotaulu linkitetään.

Arvotaulu on se nykyisen lomakkeen taulu, johon luettelokenttä lisätään. Luettelotaulu on se taulu, jonka tiedot estetään luettelokentässä. Taulujen pitää olla linkitetty yhteiseen tietokenttään. Nämä linkit syötetään tällä ohjatun toiminnon sivulla. Kentän nimien ei välttämättä tarvitse olla samoja (tämä riippuu siitä, miten kentän nimet on määritelty kummassakin taulussa), mutta kenttien pitää olla samaa tyyppiä.

Toiminnon käyttäminen:

Open Form Controls toolbar, click List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.


Arvotaulun kenttä

Määritetään nykyisen lomakkeen tietokenttä, jonka pitää liittyä linkitettyyn tauluun. Lisäys tapahtuu napsauttamalla tarvittavaa tietokenttää alempana näkyvässä luettelossa.

Ohjausobjekti - Ominaisuudet esittää määritetyn kentän Tiedot-välilehden tietokentässä.

Luettelotaulun kenttä

Määritetään linkitetyn taulu tietokenttä, joka liittyy määriteltyyn arvotaulun kenttään. Lisäys tapahtuu napsauttamalla tietokenttää alempana näkyvässä luettelossa.

Ohjausobjekti - Ominaisuudetesittää määritetyn kentän Tiedot-välilehdellä luettelon sisällön SQL-lauseessa.

Please support us!