Ohjattu yhdistelmä/luetteloruudun luominen

Kun asiakirjaan lisätään yhdistelmä- tai luetteloruutu, ohjattu toiminto käynnistyy. Tässä ohjatussa toiminnossa voi vuorovaikutteisesti määrittää, mitä tietoja esitetään.

Toiminnon käyttäminen:

Open Form Controls toolbar, click Combo Box or List Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form.


Huomautus-kuvake

Ohjatut toiminnot päällä / pois -kuvaketta käyttämällä voidaan estää ohjatun toiminnon käynnistäytyminen.


Yhdistelmä- tai luetteloruutujen ohjatut toiminnot eroavat toisistaan viimeisen vaiheen osalta. Tämä johtuu ohjausobjektien luonteesta:

Luetteloruudut

Luetteloruudun tapauksessa käyttäjä valitsee yhden merkinnän merkintöjen luettelosta. Nämä merkinnät on tallennettu tietokantaan eikä niitä voi muokata luetteloruudun kautta.

Pääsääntöisesti se tietokannan taulu, jossa on lomakkeella näkyvät luettelomerkinnät ei ole se taulu, johon lomake perustuu. Lomakkeen luetteloruudut toimivat viitteitä käyttäen; se on, viitteet näkyviin luettelomerkintöihin sijaitsevat lomaketaulussa (arvotaulussa) ja ne syötetään sellaisina arvotauluun, jos käyttäjä valitsee merkinnän luettelosta ja tallettaa sen. Viitearvojen kautta luetteloruutu voi esittää tietoja taulusta, joka on linkitetty nykyiseen lomaketauluun. Siis ohjattu luetteloruudun luominen sallii tietokannan kahden taulun linkityksen, niin että ohjausobjektin kentässä voidaan esittää luettelo tietokantakentistä , jotka sijaitsevat eri taulussa kuin se, mihin lomake viittaa.

Muissa tauluissa tarvittava kenttä haetaan käyttäen kenttien nimiä (ControlSource, ohjauslähde) ja sitten kentät täydentyvät vastaavasti. Jos kenttää ei löydy, luettelo pysyy tyhjänä. Kun luettelokentissä on linkitettyjä sarakkeita, toisen taulun ensimmäistä saraketta käytetään ilman että kyselyä näytettäisiin ensin.

Jos tuotetaulussa on esimerkiksi kenttä toimittajan numerolle, luetteloruutu voi käyttää "Toimittajan_numeroa" linkkinä toimittajan nimen esittämiseen toimittajataulusta. Ohjatun toiminnon Kenttälinkki-lehdellä kysytään kaikki tähän linkkiin vaadittavat asetukset.

Yhdistelmäruudut

Yhdistelmäruutujen tapauksessa käyttäjä valitsee yhden merkinnän merkintöjen luettelosta tai kirjoitta tekstin itse. Merkinnät, jotka ovat tarjolla luettelossa, josta käyttäjä voi valita, voivat olla alkujaan mistä tahansa tietokantataulusta. Merkinnät, jotka käyttäjä valitsee tai kirjoittaa tallennettavaksi, voidaan tallentaa joko vain lomakkeeseen tai tietokantaan. Jos ne tallennetaan tietokantaan, ne kirjoitetaan tietokantatauluun, johon lomake perustuu.

Yhdistelmäruudussa voidaan esittää minkä tahansa taulun aineistoa. Suora linkki ei ole tarpeen nykyisen lomaketaulun ja sen taulun välillä, jonka arvot esitetään yhdistelmäruudussa (luettelotaulu). Yhdistelmäruuduissa ei käytetä viitteitä. Jos käyttäjä syöttää tai valitsee arvon ja tallentaa sen, se arvo, joka näytettiin, tulee syötetyksi lomaketauluun. Koska lomaketaulun ja luettelotaulun välillä ei ole linkkiä Kenttälinkki-sivua ei esitetä tässä.

Luetteloruudun tapauksessa valitaan merkinnät luettelosta ja ne tallennetaan luettelotauluun. Yhdistelmäruudun tapauksessa voidaan lisätä ylimääräinen teksti, joka voidaan kirjoittaa lomakkeen nykyisen tietokannan tauluun (arvotaulu) ja tallentaa sinne kuten halutaan. Tätä toimintoa varten Ohjattu yhdistelmäruudun luominen sisältää Tietokantakenttä-sivun viimeisenä sivuna. Sivua ei ole luetteloruudun tapauksessa. Sivulla voidaan valita, tallennetaanko syötetty teksti ja jos tallennetaan, mihin kenttään arvotaulussa.

Ohjattu taulukkoelementin/luetteloruudun/yhdistelmäruudun luominen: Tiedot

Valitaan tietolähde ja taulu, jota lomakkeen kentät vastaavat. Jos asiakirjaan lisätään lomakekenttä, joka on jo linkitetty tietolähteeseen, tätä sivua ei näytetä.

Ohjattu yhdistelmä/luetteloruudun luominen: taulun valinta

Määritetään saatavilla olevista tietokannan tauluista se taulu, jossa on tietokenttä, jonka sisältö pitää näkyä luettelomerkintä.

Ohjattu yhdistelmä/luetteloruudun luominen: Kentän valinta

Valitaan tietokenttä edellisellä sivulla määritellystä taulusta. Kentän sisältö esitetään luettelo- tai yhdistelmäruudussa.

Ohjattu luetteloruudun luominen: Kenttälinkki

Ilmaistaan, minkä kenttien kautta arvotaulu ja luettelotaulu linkitetään.

Ohjattu yhdistelmäruudun luominen: Tietokantakenttä

Yhdistelmäkentillä, kentän arvo voidaan joko tallentaa tietokantaan tai näyttää arvo lomakkeella.

Peruuta

Napsauttamalla Peruuta-painiketta suljetaan valintaikkuna tallentamatta tehtyjä muutoksia.

Edellinen

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Seuraava

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Please support us!