Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Form - Activation Order.

Välilehdellisestä käyttöliittymästä:

Choose Form - Activation Order.

Choose Tools - Activation Order.

Työkaluriveiltä:

Icon Activation Order

Sarkainjärjestys


Kun lomake-elementtejä lisätään asiakirjaan, LibreOffice määrittää järjestyksen, jossa Sarkain-näppäimellä siirrytään ohjausobjektista toiseen. Jokainen uusi, lisätty ohjausobjekti tulee sijoitetuksi tämän sarjan loppuun. Sarkainjärjestys-valintaikkunassa tätä sarjan järjestystä voi sopeuttaa tarpeiden mukaan.

Ohjausobjektin järjestysluku voidaan määrittää myös sen ominaisuuksien kautta syöttämällä tarvittava arvo Sarkainjärjestys-kenttään ohjausobjektin Ominaisuudet-valintaikkunassa.

Ryhmän sisällä oleva valintanappi on tavoitettavissa Sarkaimella vain, jos jos yksi valintanappi on asetettu "valittu"-tilaan. Jos suunniteltu valintanappien ryhmä on sellainen, ettei yhtään nappia ole asetettu "valittu"-tilaan, silloin käyttäjä ei pääse ryhmään tai valintanappeihin käsiksi näppäimistöltä.

Ohjausobjektit

Luettelo esittää lomakkeen kaikki ohjausobjektit. Nämä ohjausobjektit on valittavissa Sarkaimella annetussa järjestyksessä ylhäältä alas. Valitaan Ohjausobjektit-luettelon objekti, jonka sijainti sarkainjärjestyksessä halutaan määrätä.

Siirrä ylemmäs

Napsauttamalla Siirrä ylemmäs -painiketta siirretään valittua ohjausobjektia yhden sijan verran aiemmaksi sarkainjärjestyksessä.

Siirrä alemmas

Napsauttamalla Siirrä alemmas -painiketta siirretään valittua ohjausobjektia yhden sijan verran myöhemmäksi sarkainjärjestyksessä.

Automaattinen järjestys

Napsauttamalla Automaattinen järjestys -painiketta ohjausobjektien järjestys lajitellaan niiden sijainnin perusteella lomakkeella.

Please support us!