Tiedot

Tiedot-välilehdellä määritellään ne lomakkeen ominaisuudet, jotka viittaavat lomakkeeseen kytkettyyn tietokantaan.

Välilehdellä määritetään tietolähde, johon lomake perustuu ja se, onko tieto muokattavissa. Lajittelu- ja suodatustoimintojen lisäksi käytettävissä on alilomakkeen luomiseen tarvittavat ominaisuudet.

Toiminnon käyttäminen:

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Data tab.


Analysoi SQL-komento

Specifies whether the SQL statement is to be analyzed by LibreOffice. If set to Yes, you can click the ... button next to the Content list box. This will open a window where you can graphically create a database query. When you close that window, the SQL statement for the created query will be inserted in the Content list box.

Kierto

Determines how the navigation should be done using the tab key. Using the tab key, you can move forward in the form. If you simultaneously press the Shift key, the navigation will follow the opposite direction. If you reach the last (or the first) field and press the tab key again, it can have various effects. Define the key control with the following options:

Asetus

Selite

Oletus

Asetus määrää kierron, joka seuraa tiekannan linkkiä: jos lomakkeessa on tietokantalinkki, Sarkain käynnistää, oletuksena, muuton seuraavaan tai edelliseen tietueeseen viimeisesti kentästä poistumisen seurauksena (katso Kaikki tietueet). Jos tietokantalinkkiä ei ole seuraava/edellinen lomake esitetään (katso Nykyinen sivu).

Kaikki tietueet

Tämä asetus soveltuu vain tietokantalomakkeille ja sitä käytetään siirtymiseen kaikkien tietueiden kautta. Jos Sarkainta käytetään lomakkeen viimeisestä kentästä poistumiseen, kohdistettu tietue vaihtuu.

Aktiivinen tietue

Tämä asetus soveltuu vain tietokantalomakkeille ja sitä käytetään siirtymiseen kohdistetussa tietueessa. Jos Sarkainta käytetään lomakkeen viimeisestä kentästä poistumiseen, kohdistettu tietue vaihtuu.

Nykyinen sivu

Poistuttaessa lomakkeen viimeisestä kentästä, kohdistin hyppää seuraavan lomakkeen ensimmäiseen kenttään. Tämä on normaalia HTML-lomakkeissa; siksi tämä vaihtoehto sopii erityisesti HTML-lomakkeille.


Lajittele

Specifies the conditions to sort the data in the form. The specification of the sorting conditions follows SQL rules without the use of the ORDER BY clause. For example, if you want all records of a database to be sorted in one field in an ascending order and in another field in a descending order, enter Forename ASC, Name DESC (presuming Forename and Name are the names of the data fields).

Vastaavia Lomakkeen navigointi -palkin kuvakkeita voi hyödyntää käyttötilassa: Nouseva lajittelu, Laskeva lajittelu ja Lajittelu.

Linkitä alisteiset kentät

If you create a subform, enter the variable where possible values from the parent form field can be stored. If a subform is based on a query, enter the variable that you defined in the query. If you create a form using an SQL statement entered in the Data source field, enter the variable you used in the statement. You can choose any variable name. If you want to enter multiple values, press Shift + Enter.

Jos, esimerkiksi määritetään tietokannan Customer_ID-kenttä pääkentäksi Linkitä pääkentät -ominaisuudelle, silloin voidaan Linkitä alisteiset kentät-ominaisuudessa määrittää sen muuttujan nimi, johon tietokannan Customer_ID-kenttä tallennetaan. Jos nyt määritetään SQL-lause Tietolähde-ruudussa muuttujaa käyttäen, vastaavat arvot esitetään alilomakkeessa.

Linkitä pääkentät

If you create a subform, enter the data field of the parent form responsible for the synchronization between parent and subform. To enter multiple values, press Shift + Enter after each input line.

The subform is based on an SQL query; more specifically, on a Parameter Query. If a field name is entered in the Link master fields box, the data contained in that field in the main form is read to a variable that you must enter in Link slave fields. In an appropriate SQL statement, this variable is compared to the table data that the subform refers to. Alternatively, you can enter the column name in the Link master fields box.

Katsotaan seuraavaa esimerkkiä:

Se tietokannan taulu, mihin lomake perustuu, on esimerkiksi asiakastietokanta ("Customer"), jossa jokaiselle asiakkaalle on annettu yksilöllinen numero tietokannan "Cust_ID"-nimiseen kenttään. Asiakkaan tilaukset säilytetään toisessa tietokannan taulussa. Nyt esiintyy tarve nähdä kukin asiakkaan tilauksista sen jälkeen kun ne on syötetty lomakkeelle. Tätä varten pitää luoda alilomake. Linkitä pääkentät -kenttään syötetään asiakastietokannan tietokenttä, joka tarkasti määrittää asiakkaan, se on Cust_ID. Kenttään Linkitä alisteiset kentät syötetään sen muuttujan nimi, johon tieto kentästä Cust_ID sijoitetaan, esimerkiksi x.

Alilomakkeen pitää esittää asiaankuuluvaa tietoa tilaustaulusta ("Orders") jokaisesta asiakasnumerosta (Customer_ID -> x). Tämä on mahdollista vain, jos jokainen tilaus on yhdistetty yksilöitävästi yhteeen tilaustaulun asiakkaaseen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää toista kenttää, jota nimitetään Customer_ID:ksi; sekaannuksen estämiseksi päälomakkeen samannimisen kentän kanssa, tämä kenttä nimetäänkin Customer_Numberiksi.

Verrataan nyt Customer_Numberia "Orders"-taulusta Customer_ID:hen "Customers"-taulussa, mikä voidaan tehdä, esimerkiksi käyttämällä muuttujaa x seuraavassa SQL-lauseessa:

SELECT * FROM Orders WHERE Customer_Number =: x (jos halutaan alilomakkeen esittävän kaikki tilaustaulun tiedot)

tai:

SELECT Item FROM Orders WHERE Customer_Number =: x (jos halutaan tilaustaulun alilomakkeen esittävän vain "Item"-kentän tiedot)

SQL-lause voidaan syöttää joko Tietolähde-kenttää tai voidaan luoda asiaankuuluva parametrikysely, jota voidaan käyttää alilomakkeen luomiseen.

Lisää vain tietoja

Determines if the form only allows the addition of new data (Yes) or if it allows other properties as well (No).

note

Jos Lisää vain tietoja on asetettu "Kyllä"-tilaan, tietojen muuttaminen tai poistaminen eivät ole sallittuja.


Salli lisäykset

Determines if data can be added.

Salli muutokset

Determines if the data can be modified.

Salli poistot

Determines if the data can be deleted.

Siirtymistyökalurivi

Specifies whether the navigation functions in the lower form bar can be used.

"Päälomake"-asetusta käytetään alilomakkeille. Jos valitaan tämä vaihtoehto alilomakkeille, voidaan siirtyä käyttäen päälomakkeen tietueita, jos kohdistin on sijoitettu alilomakkeeseen. Alilomake liitetään päälomakkeeseen suhteella 1:1, joten siirtyminen suoritetaan aina päälomakkeessa.

Sisältö

Determines the content to be used for the form. The content can be an existing table or a query (previously created in the database), or it can be defined by an SQL-statement. Before you enter a content you have to define the exact type in Content type.

Jos valitaan joko "Taulukko" tai "Kysely" Sisältölaji-ominaisuudeksi, ruudussa luetellaan kaikki taulut ja kyselyt, jotka on laadittu valittuun tietokantaan.

Sisältölaji

Ominaisuudella määrätään, onko tietolähteenä tietokannan taulu tai kysely, vai perustuuko lomake SQL-lauseeseen.

Jos valitaan "Taulukko" tai "Kysely", lomake viittaa tauluun tai kyselyyn, joka määritellään Sisältö-ominaisuudella. Mikäli on tarve luoda uusi kysely tai alilomake, silloin valitaan "SQL"-vaihtoehto. SQL-kyselyn tai alilomakkeen lause voidaan syöttää suoraan ohjausobjektin ominaisuuksien Tiedot-välilehden Luettelon sisältö -ruutuun.

Suodatus

Enter the required conditions for filtering the data in the form. The filter specifications follow SQL rules without using the WHERE clause. For example, if you want to display all records with the "Mike" forename, type into the data field: Forename = 'Mike'. You can also combine conditions: Forename = 'Mike' OR Forename = 'Peter'. All records matching either of these two conditions will be displayed.

Suodatustoimintoon pääsee käyttötilassa Automaattinen suodatus ja Oletussuodatin-kuvakkeilla Lomakkeen navigointi -palkista.

Tietolähde

Defines the data source to which the form should refer. If you click the ... button, you call the Open dialog, where you can choose a data source.

Mikä on alilomake?

Luotavat lomakkeet perustuvat joko tietokannan tauluun tai tietokantakyselyyn. Niiden avulla esitetään aineisto helposti luettavassa muodossa ja niitä voi käyttää aineiston syöttämiseen tai muokkaamiseen.

If you require a form that can refer to the data in a table or query and can additionally display data from another table, you should create a subform. For example, this subform can be a text box that displays the data of another database table.

Alilomake on päälomakkeen lisäkomponentti. Päälomaketta voidaan kutsua "isälomakkeeksi" tai "isännäksi". Alilomakkeelle tulee tarvetta, kun halutaan päästä käsiksi useampaan kuin yhteen tauluun yhdestä lomakkeesta. Jokainen lisätaulu tarvitsee oman alilomakkeensa.

Lomakkeen luomisen jälkeen, se voidaan muuntaa alilomakkeeksi. Tämä tehdään suunnittelutilassa avaamalla lomakeselain. Lomakeselaimessa vedetään lomake (josta on tuleva alilomake) toiseen lomakkeeseen (josta on tuleva isäntä).

Asiakirjan käyttäjä ei näe, onko joku lomake alilomake. Hän näkee vain asiakirjan, johon uusia tietoja syötetään tai jossa aiempaa aineistoa esitetään.

Päälomakkeella valitaan tietokentistä linkityksen isäntäkenttä. Alilomakkeessa linkityksen orjakentäksi voidaan asettaa kenttä, jonka sisältö vastaa isäntäkenttää eli Linkitä pääkentät -ominaisuutta.

Kun käyttäjä liikkuu aineistossa, lomake esittää aina nykyisen, kohdistetun tietueen. Jos käytössä on alilomakkeita, niiden sisältö tulee näkyviin vasta pienen, noin 200 ms viiveen jälkeen. Tämä viive tekee mahdolliseksi selata nopeasti päälomakkeen tietueita. Jos seuraavaan päälomakkeen tietueeseen siirrytään viiveajan sisällä, alilomakkeen aineistoa ei tarvitse noutaa ja esittää.

Please support us!