Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Toiminnon käyttäminen:

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - Events tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - Events tab.


Tapahtuman yhdistämiseksi makroon kirjoitetaan ensin makro, jossa on tapahtuman esiintyessä suoritettavat komennot. Sitten kytketään tämä makro vastaavaan tapahtumaan napsauttamalla sen viereistä ... -painiketta. Määritä makro -valintaikkuna avautuu, josta voi valita makron.

Seuraavien toimintojen kokoonpanoa voidaan muuttaa yksilöllisesti, mikä tarkoittaa, että käyttäjä voi laatia omat valintaikkunansa toimintojen kuvaamiseen:

  1. virheilmoituksen esittäminen,

  2. poistoprosessin vahvistaminen (tietueille),

  3. parametrien kysely,

  4. syötteen tarkistus, kun tietuetta tallennetaan.

Esimeriksi voidaan ottaa käyttöön "poiston vahvistus" -pyyntö, sellainen kuin "Poistatko asiakkaan xyz?", kun tietue poistetaan.

note

The events that are shown in the Events dialog cannot be edited directly. You can remove an event from the list by pressing the Del key.


Alla kuvaillaan luettelomaisesti kaikki lomakkeen tapahtumat, joihin voidaan kytkeä makro.

Ennen lähettämistä

The Before submitting event occurs before the form data is sent. Returning True approves the submission, False stops it.

Ennen muistista poistamista

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Ennen päivitystä

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning FALSE.

Päivityksen jälkeen

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Ennen palauttamista

The Prior to reset event occurs before a form is reset. Returning True approves the reset, returning False cancels the operation.

Lomakkeen oletusarvot palautetaan seuraavilla ehdoilla:

  1. Käyttäjä painaa (HTML-)painiketta, joka on määritelty oletus- eli resetointipainikkeeksi.

  2. Lomakkeella on luotu uusi ja tyhjä tietue, joka on linkitetty tietolähteeseen. Esimerkiksi, viimeisessä tietueessa voidaan painaa Seuraava tietue -painiketta.

Palauttamisen jälkeen

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Ennen tietueen muuttamista

The Before record change event occurs before the current record pointer - SQL cursor - is changed. Return True when moving is allowed, otherwise False.

Ennen tietuetoimintoa

The Before record action event occurs before the current record or record set are changed. Return True when changing is allowed, otherwise False. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Ennen uudelleenlatausta

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Ladattaessa

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

On ilmennyt virhe

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Poistettaessa muistista

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Tietueen muuttamisen jälkeen

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Tietuetoiminnon jälkeen

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Täytä parametrit

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Here :name is a parameter that must be filled out when loading. The parameter is automatically filled out from the parent form if possible. If the parameter cannot be filled out, this event is called and a linked macro can fill out the parameter. Return True when the execution of the parametrized statement should continue, False otherwise.

Uudelleenlatauksen yhteydessä

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

Vahvista poistaminen

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. Return True to allow row deletion, False otherwise. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Vetoable events

tip

Macros can interrupt event execution when they return a boolean value: True allows the execution of the event to continue and False stops the event execution.


The following events are interruptable by returning False:

Please support us!