Tapahtumat

Tapahtumat-välilehdellä on mahdollista kytkeä makro tiettyihin lomakkeella sattuviin tapahtumiin.

Toiminnon aloitustavat:

Open context menu of a selected form element - choose Form - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - Events tab.


Tapahtuman yhdistämiseksi makroon kirjoitetaan ensin makro, jossa on tapahtuman esiintyessä suoritettavat komennot. Sitten kytketään tämä makro vastaavaan tapahtumaan napsauttamalla sen viereistä ... -painiketta. Määritä makro -valintaikkuna avautuu, josta voi valita makron.

Seuraavien toimintojen kokoonpanoa voidaan muuttaa yksilöllisesti, mikä tarkoittaa, että käyttäjä voi laatia omat valintaikkunansa toimintojen kuvaamiseen:

  1. virheilmoituksen esittäminen,

  2. poistoprosessin vahvistaminen (tietueille),

  3. parametrien kysely,

  4. syötteen tarkistus, kun tietuetta tallennetaan.

Esimeriksi voidaan ottaa käyttöön "poiston vahvistus" -pyyntö, sellainen kuin "Poistatko asiakkaan xyz?", kun tietue poistetaan.

Huomautus-kuvake

Tapahtumat-valintaikkunan sivulla näkyviä tapahtumia ei voi muokata suoraan. Tapahtuman voi poistaa luettelosta painamalla Del-näppäintä.


Alla kuvaillaan luettelomaisesti kaikki lomakkeen tapahtumat, joihin voidaan kytkeä makro.

Ennen lähettämistä

The Before submitting event occurs before the form data is sent.

Ennen muistista poistamista

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

Ennen päivitystä

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Päivityksen jälkeen

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

Ennen palauttamista

The Prior to reset event occurs before a form is reset. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

Lomakkeen oletusarvot palautetaan seuraavilla ehdoilla:

  1. Käyttäjä painaa (HTML-)painiketta, joka on määritelty oletus- eli resetointipainikkeeksi.

  2. Lomakkeella on luotu uusi ja tyhjä tietue, joka on linkitetty tietolähteeseen. Esimerkiksi, viimeisessä tietueessa voidaan painaa Seuraava tietue -painiketta.

Palauttamisen jälkeen

The After resetting event occurs after a form has been reset.

Ennen tietueen muuttamista

The Before record change event occurs before the current record pointer is changed. For example, the linked macro can prevent this action by returning "FALSE".

Ennen tietuetoimintoa

The Before record action event occurs before the current record is changed. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Ennen uudelleenlatausta

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

Ladattaessa

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

On ilmennyt virhe

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

Poistettaessa muistista

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

Tietueen muuttamisen jälkeen

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

Tietuetoiminnon jälkeen

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

Täytä parametrit

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Tässä :nimi on parametri, joka pitää täyttää ladattaessa. Ohjelma täyttää parametrin isälomakkeesta, jos mahdollista. Jos parametriä ei voi täyttää näin, tämä tapahtuma kutsutaan ja kytketty makro voi täyttää parametrin.

Uudelleenlatauksen yhteydessä

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

Vahvista poistaminen

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Please support us!