Yleistä

Toiminnon käyttäminen:

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Form Properties icon - General tab.


Lomake on tekstiasiakirja tai laskentataulukko, jossa on erilaisia lomakkeen ohjausobjekteja. Jos lomake luodaan Web-sivulle, käyttäjä voi syöttää aineistoa siihen ja lähettää sen Internetiin. Lomakkeen ohjausobjektin tiedot siirretään palvelimelle, joka määritellään URL-osoitteella, ja voidaan käsitellä palvelimella.

Nimi

Ominaisuus määrittää lomakkeen nimen. Tätä nimeä käytetään lomakkeen tunnistukseen lomakeselaimessa.

URL-osoite

Ominaisuus määrittää URL:n, johon täytetyn lomakkeen aineisto siirretään.

Kehys

Ominaisuus määrittää kohdekehyksen, mihin ladattu URL ilmestyy.

Jos kenttää napsautetaan, luettelosta voidaan määrittää mihin kehykseen asiakirja tullaan lataamaan. Seuraavat vaihtoehdot ovat olemassa:

Merkintä

Selite

_blank

Seuraava asiakirja luodaan uuteen tyhjään kehykseen.

_parent

Seuraava asiakirja luodaan isäkehykseen. Jos isää ei ole, asiakirja luodaan samaan kehykseen.

_self

Seuraava asiakirja luodaan samaan kehykseen.

_top

Seuraava asiakirja luodaan korkeimman tason ikkunaan, se tarkoittaa hierarkian tasoltaan ylintä kehystä; jos kohdistettu kehys on jo ylin ikkuna, asiakirja luodaan kohdistettuun kehykseen.


Lähetyksen tyyppi

Ominaisuus määrittää täytetyn lomakkeen tietojen lähetysmetodin.

Käyttämällä "Get"-metodia jokaisen ohjausobjektin aineisto siirretään ympäristömuuttujana. Ne lisätään URL:ään muodossa "?ohjausobjekti1=sisältö1&ohjausobjekti2=sisältö2&..."; merkkijono analysoidaan vastaanottajan palvelimen ohjelmalla.

Käyttämällä "Post"-metodia asiakirja luodaan määritettyyn URL:ään lähetetyn lomakkeen sisällöstä.

Lähetyskoodaus

Ominaisuus määrittää tiedonsiirron koodaustavan.

Ohjaustiedon siirto

Kun lomaketta lähetetään, kaikki LibreOffice-ohjelmistossa käytettävissä olevat ohjausobjekti huomioidaan. Ohjausobjektin nimi ja vastaava arvo, jos saatavilla, lähetetään.

Se, mikä arvo siirretään eri tapauksissa riippuu vastaavasta ohjausobjektista. Tekstikentillä siirretään näkyvät merkinnät; luetteloruuduilla valittuna olevat merkinnät siirretään; valintaruuduilla ja valintanapeilla liitetyt viitearvot siirretään, jos nämä kentät on aktivoitu.

Miten tieto siirretään riippuu valitusta siirtometodista (Get tai Post) ja lähetyskoodauksesta (URL tai moniosainen). Jos Get-metodi ja URL-koodaus on valittu, esimerkiksi lomakkeen arvoparit lähetetään muodossa <Name>=<Value>

HTML:n tunnistamien ohjausobjektien lisäksi LibreOffice tarjoaa muitakin ohjausobjekteja. Kentillä, joissa on määrätty numeromuotoilu, arvot eivät siirry lomakkeella näkyvissä muodoissa vaan vakiomuodoissa. Alla oleva taulukko esittää, miten erityisten LibreOffice-ohjausobjektien tiedot siirretään.

Ohjausobjekti

Arvopari

Numeerinen kenttä, valuuttakenttiä

Desimaalierottimena käytetään aina pistettä.

Päivämääräkenttä

Päivämääräarvo lähetään aina vakiomuodossa (KK-PP-VVVV) käyttäjän maa-asetuksista riippumatta.

Aikakenttä

Aika-arvo lähetetään aina vakiomuodossa (HH:MM:SS) käyttäjän maa-asetuksista riippumatta.

Rajoitettu kenttä

Rajoitetun kentän arvot lähetetään tekstikenttänä, se tarkoittaa, että lomakkeella näkyvä arvo lähetetään.

Taulukon ohjausobjekti

Taulukon ohjausobjektista yksittäiset sarakkeet siirretään aina. Ohjausobjektin nimi, sarakkeen nimi ja sarakkeen arvo lähetetään. Käyttämällä Get-metodia URL-koodauksen kera lähetys tapahtuu muodossa <taulukon ohjausobjektin nimi>.<sarakkeen nimi>=<Value> esimerkiksi arvolle, joka on sarakkeesta riippuvainen.


Please support us!