Lomakkeen ominaisuudet

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Form - Form Properties.

From the context menu:

Choose Form Properties.

Välilehdellisestä käyttöliittymästä:

Choose Form - Form Properties.

Choose Tools - Form Properties.

Työkaluriveiltä:

Icon Form Properties

Form Properties


Kun tietoja syötetään Ominaisuudet-valintaikkunassa, moniriviset syötteet ovat mahdollisia tietyissä alas vedettävissä yhdistelmäruuduissa. Tämä koskee kaikkia kenttiä, joihin voi syöttää SQL-lauseita, samoin kuin teksti- ja selitekenttien ominaisuuksia. Nämä kentät voi avata ja kirjoittaa tekstiä avattuun luetteloon. Seuraavat pikanäppäimet ovat toiminnassa:

Näppäinyhdistelmä

Effect

+Down Arrow:

Opens the combo box.

+Up Arrow:

Closes the combo box.

Shift+Enter

Lisätään uusi rivi.

Up Arrow

Asetetaan kohdistin edelliselle riville.

Down Arrow

Kohdistin siirtyy seuraavalle riville.

Enter

Kentän syöte päättyy ja kohdistin siirtyy seuraavaan kenttään.


As with list boxes or combo boxes, you can open or close the list with a mouse click at the arrow on the right end of the field. However, the input here can be entered either in the opened list or in the top text field. An exception is the properties that expect a list representation, for example, the property "List Entries", which can be set for the control fields List Box and Combo Box. Here, you can only edit the entries when the field is opened.

Yleistä

Tiedot

Tiedot-välilehdellä määritellään ne lomakkeen ominaisuudet, jotka viittaavat lomakkeeseen kytkettyyn tietokantaan.

Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Please support us!