Tiedot

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

Toiminnon käyttäminen:

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


note

For forms with database links, the associated database is defined in the Form Properties. You will find the functions for this on the Data tab page.


The possible settings of the Data tab page of a control depend on the respective control. You will only see the options that are available for the current control and context.
The following fields are available:

Linkitetty solu

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

Valintaruutu linkitetyn solun kera

Toimenpide

Tulos

Select the check box:

TRUE is entered into the linked cell.

Deselect the check box:

FALSE is entered into the linked cell.

Tri-state check box is set to "undetermined" state:

#NV is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Check box is selected.
If entered value is FALSE or 0: Check box is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Valintaruutu asettuu "määräämätön"-tilaan, jos se on kolmitilainen, muutoin valintaruudusta tulee valitsematon.

Select the box. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Deselect the box. The Reference value box contains text:

Tyhjä merkkijono kopioidaan soluun.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Valintaruutu on merkattu.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Valintaruutu on tyhjennetty.


Valintapainike (valinta- tai radionappi) linkitetyn solun kera

Toimenpide

Tulos

Select the option button:

TRUE is entered into the linked cell.

Option button is deselected by selecting another option button:

FALSE is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Option button is selected.
If entered value is FALSE or 0: Option button is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Option button is deselected.

Click the option button. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Click another option button of the same group. The Reference value box contains text:

Tyhjä merkkijono kopioidaan soluun.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

Valintanappi on valittu.

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

Valintanappi on tyhjennetty.


Tekstiruutu linkitetyn solun kera

Toimenpide

Tulos

Enter text into the text box:

Text is copied into the linked cell.

Clear the text box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number in the linked cell:

Text or number is copied into the text box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the text box.

Clear the linked cell:

Text box is cleared.


Numeerinen kenttä ja muotoiltu kenttä linkitetyin soluin

Toimenpide

Tulos

Enter a number into the field:

Number is copied into the linked cell.

Clear the field:

Value 0 is set in the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

Number is copied into the field.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Value 0 is set in the field.


Luetteloruutu linkitetyn solun kera

Luetteloruudut tukevat kahta erilaista linkitystapaa, katso aiheesta "Linkitetyn solun sisältö".

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents.

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell.

Toimenpide

Tulos

Select a single list item:

Sisältö on linkitetty: alkion teksti kopioituu linkitettyyn soluun.

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Enter a formula into the linked cell:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Clear the linked cell:

Deselect all items in the list box.

Change the contents of the list source range:

Luetteloruudun alkiot päivitetään muutoksen mukaisesti. Valinta säilytetään. Tämä voi aiheuttaa linkitetyn solun päivittymisen.


Yhdistelmäruutu linkitetyn solun kera

Toimenpide

Tulos

Enter text into the edit field of the combo box, or select an entry from the drop-down list:

Text is copied into the linked cell.

Clear the edit field of the combo box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number into the linked cell:

Text or number is copied into the edit field of the combo box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the edit field of the combo box.

Clear the linked cell:

Edit field of the combo box is cleared.

Change the contents of the list source range:

Pudotusluettelon alkiot päivitetään muutoksen mukaisesti. Yhdistelmäruudun muokkauskenttä tai linkitetty solu eivät muutu.


Linkitetyn solun sisältö

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents. Select "The selected entry".

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell. Select "Position of the selected entry".

Luettelon sisältö

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

Tietokantalomakkeissa tietolähde määrää luettelo- tai yhdistelmäruudun merkinnät. Valitusta tyypistä riippuen valinta on tehtävä erilaisten tietolähteiden välillä Luettelon sisältö -kentässä, edellyttäen, että nämä kohteet ovat olemassa tietokannassa. Kaikki Luettelon sisältötyyppi -valinnan mukaiset tietokannan kohteet ovat tässä tarjolla. Jos valitaan "Arvoluettelo" -vaihtoehto tyypiksi, tietokantalomakkeelle voi käyttää viitteitä. Jos esitystä ohjataan SQL-komennolla, SQL-komento syötetään tähän kenttään.

SQL-lauseiden esimerkkejä:

Luetteloruuduille SQL-lause voi saada seuraavan muodon:

SELECT kenttä1, kenttä2 FROM taulu,

Tässä "taulu" on se taulu, jonka aineistoa esitetään ohjausobjektin luettelossa (luettelotaulu). "Kenttä1" on tietokenttä, joka määrittää lomakkeella näkyvät merkinnät; sen sisältö näkyy luetteloruudussa. "Kenttä2" on se taulun kenttä, joka on linkitetty lomaketauluun (arvotaulu) Tietokenttä-ominaisuuden määräämän kentän kautta, jos Sidottu kenttä = 1 on valittu.

Yhdistelmäruuduille SQL-lause voi olla seuraavaa muotoa:

SELECT DISTINCT kenttä FROM taulu,

Tässä "kenttä" on yksi tietokenttä luettelotaulusta "taulu", jonka sisältö esitetään yhdistelmäruudussa.

HTML-asiakirjojen arvoluettelo

HTML-lomakkeille voidaan syöttää arvoluettelo Luettelon sisältöön. Valitaan "Arvoluettelo" Luettelon sisältötyyppi -ominaisuudeksi. Tässä syötettävät arvot eivät näy lomakkeella ja niitä käytetään näkyvien merkintöjen arvojen sijoittamiseen. Merkinnät, jotka tehdään Luettelon sisältö -kenttään, vastaavat HTML-muotoilukoodia <OPTION VALUE=...>.

Valittujen merkintöjen tiedonsiirrossa luettelo- tai yhdistelmäruudusta molemmat arvojen luettelot, jotka esitetään lomakkeella, huomioidaan. Sekä se, joka oli syötetty Yleistä-välilehden Luettelomerkinnät-kenttään, että se arvoluettelo, joka on syötetty Tiedot-välilehden Luettelon sisältö -kenttään. Jos (ei-tyhjä) teksti on valittuna arvoluettelossa (<OPTION VALUE=...>), se lähetetään. Muutoin ohjausobjektissa näkyvä teksti (<OPTION>) lähetetään.

Jos halutaan, että arvoluettelossa on tyhjä merkkijono, syötetään arvo "$$$empty$$$" Luettelon sisältöön vastaavaan asemaan (kirjainkoko huomioitava). LibreOffice tulkitsee tämän syötteen tyhjäksi merkkijonoksi ja sijoittaa sen vastaavaksi luettelomerkinnäksi.

Seuraavassa taulukossa näkyy, mikä yhteys on HTML:n, JavaScriptin ja LibreOfficen kentän Luettelon sisältö välillä. Esimerkissä käytetään "ListBox1"-nimistä luetteloruutua. Tässä tapauksessa "Item" merkitsee lomakkeella näkyvää luettelomerkintää:

HTML-muotoilukoodi

JavaScript

Merkintä ohjausobjektin arvoluettelossa (Luettelon sisältö)

Siirrettävä aineisto

<OPTION>Item

ei mahdollinen

""

näkyvä luettelomerkintä ("ListBox1=Item")

<OPTION VALUE="arvo">Item

ListBox1.options[0].value="arvo"

"arvo"

luettelomerkinnälle sijoitettu arvo ("ListBox1=arvo")

<OPTION VALUE="">Item

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

tyhjä merkkijono ("ListBox1=")


Luettelon sisältötyyppi

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

"Arvoluettelo"-vaihtoehdolla kaikki Yleistä-välilehden Luettelomerkinnät-kentän syötteet näkyvät ohjausobjektissa. Tietokantalomakkeille voidaan käyttää viitearvoja (katso Arvoluetteloita käyttävät viitearvot -osio).

Jos ohjausobjektin sisältö on luettu tietokannasta, voidaan tietolähteen tyyppi määrittää muilla asetuksilla. Esimerkiksi voidaan valita taulut tai kyselyt.

Lähdesolun alue

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

Sidottu kenttä

note

Jos Sidottu kenttä-ominaisuuden arvo poistetaan, tulosjoukon ensimmäistä kenttää käytetään esittämiseen ja tietojen vaihtoon.


Tämä luetteloruudun ominaisuus määrää, mikä linkitetyn taulun tietokenttä esitetään lomakkeella.

Jos lomakkeen luetteloruudun on tarkoitus esittää lomaketauluun linkitetyn taulun sisältöä, silloin määritellään Luettelon sisältötyyppi -kentässä, määrätäänkö esitys SQL-komennolla vai haetaanko (linkitetty) taulu. Sidottu kenttä -ominaisuutena oleva indeksi määrittää sen, mihin kyselyn tai taulun tietokenttään luettelokenttä on linkitetty.

note

Sidottu kenttä -ominaisuutta tarvitaan vain lomakkeissa, joista pääsee käsiksi useampaan kuin yhteen tauluun. Jos lomake perustuu vain yhteen tauluun, lomakkeella esitettävä kenttä määräytyy suoraan ominaisuudella Tietokenttä. Jos sen sijaan halutaan luetteloruudun esittävän aineistoa taulusta, joka on linkitetty yhteisen tietokentän kautta nykyiseen tauluun, linkitetty tietokenttä määritellään Sidottu kenttä -ominaisuudella.


Jos valitaan "SQL" Luettelon sisältötyyppi -ominaisuudeksi, SQL-komento määrää käytettävän indeksin. Esimerkki: jos sellainen SQL-komento kuin "SELECT Kenttä1, Kenttä2 FROM taulun_nimi" määritetään Luettelon sisällöksi, niin vaihtoehdot näkyvät seuraavassa taulukossa:

Sidottu kenttä

Linkki

-1

Valitun listamerkinnän hakemisto linkitetään kenttään, joka määritetään Tietokentässä.

{tyhjä} tai 0

Tietokannan kenttä "Kenttä1" on linkitetty Tietokenttä-ominaisuuden määrittämään kenttään.

1

Tietokannan kenttä "Kenttä2" on linkitetty Tietokenttä-kenttään.


Jos valitaan "Taulu" Luettelon sisältötyyppi -ominaisuudeksi, taulun rakenne määrittää käytettävän indeksin. Esimerkki: jos tietokannan taulu on valittu Luettelon sisältöön, niin vaihtoehdot näkyvät seuraavassa taulukossa:

Sidottu kenttä

Linkki

-1

Valitun listalla olevan merkinnän hakemisto linkitetään kenttään, joka määritetään Tietokentässä.

{tyhjä} tai 0

Taulun 1. sarake linkitetään kenttään, joka määritetään Tietokentässä.

1

Taulun 2. sarake linkitetään kenttään, joka määritetään Tietokentässä.

2

Taulun 3. sarake linkitetään kenttään, joka määritetään Tietokentässä.


Suodata ehdotus

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

Tietokenttä

With database forms, you can link controls with the data fields.

On useita mahdollisuuksia:

 1. Ensimmäinen tapaus: lomakkeella on vain yksi taulu

  Tietokentässä määritetään se lähdetietokannan taulun kenttä, jonka sisältö halutaan esittää.

 2. Toinen tapaus: ohjausobjekti kuuluu SQL-kyselyn luomaan alilomakkeeseen.

  Tietokentässä määritetään se SQL-lauseen kenttä, jonka sisältö halutaan esittää.

 1. Kolmas tapaus: Yhdistelmäruudut

  Yhdistelmäruuduille se lähdetiekannan kenttä, johon käyttäjän syöttämä tai valitsema arvo pitää tallentaa, määritetään Tietokenttä-ominaisuudella. Yhdistelmäruudun luettelossa esitetyt arvot perustuvat SQL-lauseeseen, joka on syötetty Luettelon sisällöksi.

 2. Neljäs tapaus: Luetteloruudut

  Lähdetietotaulu ei sisällä esitettävää tietoa, vaan taulun, joka on linkitetty tietolähteeseen yhteisen tietokentän kautta.

  Jos halutaan, että luetteloruutu esittää aineistoa taulusta, joka on linkitetty nykyiseen tietolähdetauluun, Tietokentässä määritetään se lähdetietokannan taulun kenttä, jonka sisältöön luetteloruutu viittaa. Vaihtoehtoisesti voidaan määritellä tietokantakenttä, joka ohjaa tietojen esittämistä lomakkeella. Tämä tietokenttä tarjoaa linkin toiseen tauluun, jos molemmat taulut voidaan linkittää yhteisen tietokentän kautta. Tavallisesti se on tietokenttä, johon on tallennettu yksilölliset tunnistenumerot. Se tietokenttä, jonka sisältö esitetään lomakkeella, on määritelty SQL-lauseella Luettelon sisältö-ominaisuudessa.

Luetteloruudut toimivat viitteillä. Ne voidaan toteuttaa joko SQL-lausein linkitetyillä tauluilla (neljäs tapaus) tai arvoluetteloilla:

Viitteet linkitettyjen taulujen kautta (SQL-lauseet)

Jos luetteloruudun halutaan esittävän sen tietokannan taulun tietoja, joka on linkitetty yhteisen tietokentän kautta tauluun, johon lomake perustuu, lomaketaulun linkkikenttä määritellään Tietokenttä-ominaisuudessa.

Linkki luodaan SQL:n Select-lauseella. Jos Luettelon sisältötyyppi -ominaisuudeksi on valittu "SQL" tai "SQL [suora]", tuo SQL-lause määritellään Luettelon sisältö -kentässä. Esimerkiksi taulu "Orders" on linkitetty käsiteltävään lomakkeen ohjausobjektiin ja tietokantataulu "Customers" on linkitetty "Orders"-tauluun. SQL-lausetta voi käyttää seuraavasti:

SELECT CustomerName, CustomerNo FROM Customers,

missä "CustomerName" on tietokenttä linkitetystä taulusta "Customers" ja "CustomerNo" on kenttä taulusta "Customers", joka on linkitetty lomaketaulun "Orders" kenttään, joka on määritetty Tietokenttä-ominaisuudessa.

Arvoluetteloita käyttävät viitearvot

Luetteloruuduille voidaan käyttää arvoluetteloita. Arvoluettelot ovat luetteloita, jotka määrittävät viitearvoja. Tätä tapaa käytettäessä lomakkeen ohjausobjekti ei esitä tietokannan kenttien sisältöä, vaan arvoja, jotka on kytketty niihin arvoluettelossa.

Kun käytetään arvoluettelon viitearvoja, lomakkeella ei näy Tietokenttä-ominaisuudessa määritellyn kentän sisältö, vaan kytketyt arvot. Kun Tiedot-välilehdellä valitaan "Arvoluettelo" Luettelon sisältötyyppi -ominaisuudeksi ja kytketään viitearvo lomakkeella näkyvään luetteloriviin Luettelomerkinnät-ominaisuudessa (syötetään Yleistä-välilehdellä), silloin viitearvoja verrataan annettuun tietokenttään. Jos viitearvo vastaa tietokentän sisältöä, liitetyt luettelomerkinnät esitetään lomakkeella.

Tyhjän merkkijonon arvo on NULL

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

An empty string is a string of length zero (""). Normally, a value NULL is not the same as an empty string. In general, a term NULL is used to denote an undefined value, an unknown value, or "no value has been entered yet."

Tietokantajärjestelmät eroavat toisistaan ja ne voivat käsitellä tyhjäarvoa NULL eri tavoin. Lisätietoja saa käytetyn tietokannan dokumentaatiosta.

Viitteen arvo (pois)

Check boxes and radio buttons in spreadsheets can be bound to cells in the current document. If the control is enabled, the value you enter in Reference value (on) is copied to the cell. If the control is disabled, the value from Reference value (off) is copied to the cell.

Viitteen arvo (päälle)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

Web-lomakkeen viitearvot

Viitearvot ovat käyttökelpoisia, kun suunnitellaan web-lomake, jonka ohjausobjektin tilatiedot siirretään palvelimelle. Kun käyttäjä napsauttaa ohjausobjektia, vastaava viitearvo lähetetään palvelimelle.

Esimerkiksi jos käytössä on kaksi ohjausobjektia vaihtoehdoille "naisellinen" ja "miehekäs" ja annetut viitearvot ovat 1 "naisellinen"-kentälle ja 2 "miehekäs"-kentälle, arvo 1 lähetetään palvelimelle, jos käyttäjä napsauttaa "naisellinen"-kenttää ja arvo 2 lähetetään, jos "miehekäs"-kenttää napsautetaan.

Tietokantalomakkeen viitearvot

Tietokantalomakkeillekin voidaan määrittää valintanapin tai valintaruudun tila viitearvoa käyttäen ja tallentaa tilatieto tietokantaan. Jos esimerkiksi on asetettu kolme vaihtoehtoa: "kesken", "valmis" ja "uusinta" sekä niille vastaavat viitearvot: "KE", "OK" ja "UU", nämä viitearvot ilmestyvät tietokantaan, jos vastaavaa valintaa napsautetaan.

Please support us!