Yleistä

This General tab enables you to define the general properties of a form control. These properties differ, depending on the control type. Not all of the following properties are available for every control.

Toiminnon käyttäminen:

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - General tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - General tab.


note

If you export the current form document to HTML format, the default control values are exported, not the current control values. Default values are determined - depending on the type of control - by the properties' Default value (for example, in text fields), Default status (for check boxes and option fields), and Default selection (for list boxes).


Aika enint.

Determines a time which can not be exceeded by another value introduced by the user.

Aika väh.

Determines the minimum time that a user can enter.

Ajan muoto

You can define the desired format for the time display.

Ankkuri

Määritetään se, mihin ohjausobjekti ankkuroidaan.

Arvo

In a hidden control, under Value, you can enter the data which is inherited by the hidden control. This data will be transferred when sending the form.

Arvo enint.

For numerical and currency fields, you can determine the maximum value that the user can enter.

Arvo väh.

For numerical and currency fields you can determine a minimum value to prevent the user from entering a smaller value.

Askelluspainike

Numerical fields, currency fields, date and time fields can be introduced as spin buttons in the form.

Automaattinen täyttö

The AutoFill function displays a list of previous entries after you start to type an entry.

Desimaalitarkkuus

With numerical and currency fields you can determine the number of digits displayed to the right of the decimal point.

Ehdoton rajoitus

You can have a format check with control fields that accept formatted contents (date, time, and so on). If the strict format function is activated (Yes), only the allowed characters are accepted. For example, in a date field, only numbers or date delimiters are accepted; all alphabet entries typed with your keyboard are ignored.

Filtering/Sorting

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Fontti

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

Grafiikan tasaus

The alignment options are left-aligned, right-aligned, and centered. These options are available for the following elements:

  1. Title of Label fields,

  2. Content of text fields,

  3. Content of table fields in the columns of a table control,

  4. Graphics or text that are used in buttons.

    note

    Tasausasetus painikkeiden kuville on nimeltään Grafiikan tasaus.


Iso muutos

Ominaisuus määrittää mikä hissin sijaintiarvo lisätään tai vähennetään, kun käyttäjä napsauttaa vierityspalkin pohjaa.

Kehys

You can also specify the target frame to display a URL that you open when you click a button that has been assigned to the "Open document or web page" action.

Jos kenttää napsautetaan, luettelosta voidaan määrittää mihin kehykseen asiakirja tullaan lataamaan. Seuraavat vaihtoehdot ovat olemassa:

Merkintä

Selite

_blank

Seuraava asiakirja luodaan uuteen tyhjään kehykseen.

_parent

Seuraava asiakirja luodaan isäkehykseen. Jos isää ei ole, asiakirja luodaan samaan kehykseen.

_self

Seuraava asiakirja luodaan samaan kehykseen.

_top

Seuraava asiakirja luodaan korkeimman tason ikkunaan, se tarkoittaa hierarkian tasoltaan ylintä kehystä; jos kohdistettu kehys on jo ylin ikkuna, asiakirja luodaan kohdistettuun kehykseen.


note

The "Frame" property is relevant for HTML forms, but not for database forms.


Kirjoitussuojattu

The "Read-only" property can be assigned to all controls in which the user can enter text. If you assign the read-only property to an image field which uses graphics from a database, the user will not be able to insert new graphics into the database.

Kohdistus napsauttamalla

If you set this option to "Yes", the Push button receives the focus when you click the button.

Kolmiarvoinen

Specifies whether a check box can also represent ZERO values of a linked database apart from the TRUE and FALSE values. This function is only available if the database accepts three states: TRUE, FALSE and ZERO.

note

The "Tristate" property is only defined for database forms, not for HTML forms.


Korkeus

Määritetään ohjausobjektin korkeus.

Kuvakkeen koko

Specifies whether the icons in a selected Navigation bar should be small or large.

Kuvat

An image button has a "Graphics" property. The "Graphics" property specifies the graphic's path and file name that you want to have displayed on the button. If you select the graphic file with the ... button, the path and file name will be automatically included in the text box.

Käytössä

If a control field has the property "Enabled" (Yes), the form user can use the control field. Otherwise (No), it is disabled and greyed out.

Leveys

Sets the column width in the table control field in the units that are specified in the LibreOffice module options. If you want, you can enter a value followed by a valid measurement unit, for example, 2 cm.

Leveys

Määritetään ohjausobjektin leveys.

Lisäys-/vähennysarvo

Määritetään miten suurin välein vähennys- tai lisäysmuutos tehdään jokaisella askelluspainikkeen painalluksella.

Lisäys-/vähennysarvo (sisäinen askelluspainike)

You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons. Use the up and down arrows of the spin button to increase or decrease the value.

Luettelomerkinnät

Please note the tips referring to the keyboard controls.

Käyttäjälle esivalmis oletusmerkintä valitaan yhdistelmäruudun Oletusvalinta-kentän valintaikkunassa.

note

Tässä tehtävät luettelomerkinnät ovat mahdollisia lomakkeessa vain kun Tiedot-välilehden Luettelon sisältötyyppi -kenttään valitaan "Arvoluettelo".


Kun ei haluta, että luettelomerkinnät kirjoitettaisiin tietokantaan tai siirrettäisiin vastaanottajalle web-lomakkeella, vaan mieluummin käytetään arvoja, jotka eivät ole näkyviä lomakkeella, voidaan luettelomerkintöjä liittää toisiin arvoihin arvoluettelossa. Arvoluettelo määritetään Tiedot-välilehdellä. Kentässä Luettelon sisältötyyppi valitaan vaihtoehto "Arvoluettelo". Sitten syötetään ne arvot Luettelon sisältö -kenttään, jotka on liitetään vastaaviin lomakkeella näkyviin merkintöihin. Arvojen järjestys on merkitsevä oikealle kytkennälle.

note

HTML-asiakirjoissa luettelomerkinnät, jotka syötetään Yleistä-välilehdellä, vastaavat HTML-muotoilukoodia <OPTION>; luettelomerkinnät, jotka syötetään Tiedot-välilehdellä Luettelon sisältö -kenttään vastaavat <OPTION VALUE=...> -muotoilukoodia.


Monivalinta

Allows you to select more than one item in a list box.

Muotoilu

Specifies the format code for the control. Click the ... button to select the format code.

Nimi

Each control field and each form has a "Name" property through which it can be identified. The name will appear in the Form Navigator and, using the name, the control field can be referred to from a macro. The default settings already specify a name which is constructed from using the field's label and number.

note

Kun käytetään makroja, on varmistettava, että ohjausobjektien nimet ovat ainutlaatuisia.


The name is also used to group different controls that belong together functionally, such as radio buttons. To do so, give the same name to all members of the group: controls with identical names form a group. Grouped controls can be represented visually by using a Group Box.

Näkyvä

Määrätään, onko ohjausobjekti näkyvä käyttötilassa. Suunnittelutilassa ohjausobjekti on aina näkyvä.

Mikäli ominaisuudelle on asetettu "Kyllä" (oletus) -arvo, tämä ei välttämättä tarkoita, että ohjausobjekti näkyisi näytöllä. Laskettaessa ohjausobjektin todellista näkyvyyttä huomioidaan lisärajoituksia. Esimerkiksi Writerin piilotetussa osassa sijaitseva ohjausobjekti ei näy ollenkaan, ellei osaa tehdä näkyväksi.

Jos ominaisuuden arvoksi on asetettu "Ei", ohjausobjekti on aina piilotettu käyttötilassa.

Vanhemmat OpenOffice.org-versiot aina 3.1:een asti ohittavat tämän ominaisuuden ilmoitusta tekemättä, kun niissä luetaan asiakirjoja, joissa tätä käytetään.

Näkyvä koko

Specifies the size of scrollbar thumb in "value units". A value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min." ) / 2 would result in a thumb which occupies half of the background area.

If set to 0, then the thumb's width will equal its height.

Ohjeen URL-osoite

Specifies a batch label in URL spelling which refers to a help document and which can be called with the help of the control field. The help for the control field help can be opened if the focus is positioned on the control field and the user presses F1.

Ohjeteksti

Provides the option of entering a help text that will be displayed as a tip on the control. The tip shows the text in user mode when the mouse is moved over the control.

For URL type buttons, the help text appears as the extended tip instead of the URL address entered under URL.

Ohjeteksti

In each control field you can specify additional information or a descriptive text for the control field. This property helps the programmer to save additional information that can be used in the program code. This field can be used, for example, for variables or other evaluation parameters.

Oletusaika

Asetetaan oletusaika.

Oletusarvo

Sets the default value for the control field. For example, the default value will be entered when a form is opened.

For a Reset type button, the Default value entry defines the status of the control if the reset button is activated by the user.

Oletuspainike

The "Default button" property specifies that the corresponding button will be operated when you press the Return key. If you open the dialog or form and do not carry out any further action, the button with this property is the default button.

note

Tämän ominaisuuden saa kytkeä vain yhteen yksittäiseen painikkeeseen asiakirjassa


When using Web page forms, you might come across this property in search masks. These are edit masks that contain a text field and a Submit type button. The search term is entered in the text field and the search is started by activating the button. If the button is defined as the default button, however, simply hit Enter after entering the search term in order to start the search.

Oletuspäivämäärä

Asetetaan oletuspäivämäärä.

Oletusteksti

Ominaisuus asettaa tekstiruudun tai yhdistelmäruudun oletustekstin.

Oletusteksti

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

note

Kirjainmaskin pituus tulisi olla aina muokkausmaskia vastaava. Jos näin ei ole, kirjainmaskia joko leikataan tai täytetään välilyönneillä muokkausmaskia vastaavaksi.


Oletustila

Specifies whether an option or a check box is selected by default.

Oletusasetusten palautukseen käytettävässä (reset-)painikkeessa ohjausobjektin tila on määritettävissä, jos painike aktivoidaan käyttäjän toimin.

For grouped option fields, the status of the group corresponding to the default setting is defined by the "Default Status" property.

Oletusvalinta

Specifies the list box entry to mark as the default entry.

For a Reset type button, the Default selection entry defines the status of the list box if the reset button is activated by the user.

For a List box that contains a value list, you can click the ... button to open the Default selection dialog.

Oletusvalinta-ikkunassa valitaan merkintä, joka halutaan merkitä valituksi luetteloruudun sisältävää lomaketta avattaessa.

Pieni muutos

Specify the value to add or subtract when the user clicks the Arrow icon on the scrollbar.

Piilota valinta

Specifies whether a text selection on a control remains selected when the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

Pudotus

A control field with the dropdown property has an additional arrow button which opens the list of the existing form entries per mouse click. Under Line count, you can specify how many lines (or rows) should be displayed in the dropdown state. Combination fields can have the dropdown property.

Yhdistelmäruuduissa, jotka lisätään taulukon ohjausobjektiin sarakkeina, on aina pudotusominaisuus oletuksena.

Päivämäärä enint.

Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.

Päivämäärä vähint.

Determines the earliest date that a user can enter.

Päivämäärän muotoilu

With date fields you can determine the format for the date readout.

note

Kaikki muotoillut kentät (päivämäärä, aika, valuutta, numeerinen) tulevat muotoilluksi valittuun muotoon heti kun niistä poistutaan riippumatta syötteen muodosta.


Rajoituslauseke

By specifying the character code in pattern fields, you can determine what the user can enter in the pattern field.

Muokkausmaskin eli rajoituslausekkeen pituus määrittää syötettävien merkkien määrän. Jos käyttäjä kirjoittaa yhdenkin merkin, joka ei sovi rajoituslausekkeeseen, koko syöte hylätään käyttäjän jättäessä kentän. Alla olevat merkit ovat käytettävissä muokkausmaskissa:

Merkki

Selite

L

A text constant. This position cannot be edited. The character is displayed at the corresponding position of the Literal Mask.

a

The characters a-z and A-Z can be entered. Capital characters are not converted to lowercase characters.

A

The characters A-Z can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.

c

The characters a-z, A-Z, and 0-9 can be entered. Capital characters are not converted to lowercase characters.

C

The characters A-Z and 0-9 can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.

N

Only the characters 0-9 can be entered.

x

Kaikkia tulostuvia merkkejä voidaan syöttää.

X

All printable characters can be entered. If a lowercase letter is entered, it is automatically converted to a capital letter.


Esimerkiksi oletustekstille eli merkkimaskille "__.__.2009" voidaan määrittää muokkausmaski "NNLNNLLLLL", niin että käyttäjä voi kirjoittaa vain neljä numeroa syöttäessään tietoja.

Reuna

With control fields that have a frame, you can determine the border display on the form using the "Border" property. You can select among the "Without frame", "3-D look" or "Flat" options.

Reunan väri

Specifies the border color for controls that have the "Border" property set to "flat".

Rivikorkeus

In table controls, enter a value for the row height. If you want, you can enter a value followed by valid measurement unit, for example, 2 cm.

Rivimäärä

For combo boxes with the "Dropdown" property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

Salasanan merkit

If the user enters a password, you can determine the characters that will be displayed instead of the characters typed by the user. Under Password character, enter the ASCII code of the desired character. You can use the values from 0 to 255.

tip

The characters and their ASCII codes can be seen in the Special Characters dialog (Insert - Special Character).


Sanajako

Displays text on more than one line. Allows you to use line breaks in a text box, so that you can enter more than one line of text. To manually enter a line break, press Enter.

Sarkain

The "Tabstop" property determines if a control field can be selected with the Tab key. The following options are available:

Ei

When using the Tab key, focusing skips the control.

Kyllä

The control can be selected with the Tab key.


Sarkainjärjestys

The "Tab order" property determines the order in which the controls are focused in the form when you press the Tab key. In a form that contains more than one control, the focus moves to the next control when you press the Tab key. You can specify the order in which the focus changes with an index under "Tab order".

note

The "Tab order" property is not available to Hidden Controls. If you want, you can also set this property for image buttons and image controls, so that you can select these controls with the Tab key.


When creating a form, an index is automatically assigned to the control fields that are added to this form; every control field added is assigned an index increased by 1. If you change the index of a control, the indices of the other controls are updated automatically. Elements that cannot be focused ("Tabstop = No") are also assigned a value. However, these controls are skipped when using the Tab key.

Eri ohjausobjektien indeksit ovat helposti määritettävissä Sarkainjärjestys-valintaikkunassa.

Selite

The "Label" property sets the label of the control field that is displayed in the form. This property determines the visible label or the column header of the data field in table control forms.

When you create a new control, the description predefined in the "Name" property is used as the default for labeling the control. The label consists of the control field name and an integer numbering the control (for example, CommandButton1). With the "Title" property, you can assign another description to the control so that the label reflects the function of the control. Change this entry in order to assign an expressive label to the control that is visible to the user.

To create a multi-line title, open the combo box using the Arrow button. You can enter a line break by pressing Shift++Enter.

note

The "Title" property is only used for labeling a form element in the interface visible to the user. If you work with macros, note that at runtime, a control is always addressed through the "Name" property.


Selitekenttä

Specifies the source for the label of the control. The text of the label field will be used instead of the name of a database field. For example, in the Filter Navigator, Search dialog, and as a column name in the table view.

To define one character of the label as a mnemonic, so that the user can access this control by pressing the character on the keyboard, insert a tilde (~) character in front of the character in the label.

Vain ryhmäkehyksen teksti on käytettävissä selitteenä valintanapeille. Tämä teksti koskee kaikkia valintappeja samassa ryhmässä.

Kun napsautetaan kentän viereistä ... -painiketta, esille tulee Selitekentän valinta -ikkuna. Selite valitaan luettelosta.

Check the No assignment box to remove the link between a control and the assigned label field.

Siirtyminen

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Siirtymistyökalurivi

Specifies whether to display the Navigation bar on the lower border of the table control.

SijaintiX

Määritetään ohjausobjektin x-sijainti suhteessa ankkuriin.

SijaintiY

Määritetään ohjausobjektin y-sijainti suhteessa ankkuriin.

Sijoittelu

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

Skaalaa

Resizes the image to fit the size of the control.

Suunta

Ominaisuus määrää vierityspalkin tai askelluspainikkeen suunnan joko pysty- tai vaakatasoon.

Suurin tekstin pituus

For text and combo boxes, you can define the maximum number of characters that the user can enter. If this control field property is uncertain, the default setting will be zero.

If the control is linked to a database and the text length is to be accepted from the field definition of the database, you must not enter the text length here. The settings are only accepted from the database if the control property was not defined ("Not Defined" state).

Symboli etuliitteenä

Determines if the currency symbol is displayed before or after the number when using currency fields. The default setting is currency symbols are not prefixed.

Symbolin väri

Määritetään ohjausobjektin symbolien väri, esimerkiksi vierityspalkin nuolien väri.

Taustaväri

A background color is available for most control fields. If you click on Background color, a list will open which enables you to select among various colors. The "Standard" option adopts the system setting. If the desired color is not listed, click the ... button to define a color in the Color dialog.

Tekstirivit päättyvät merkintään

Ominaisuudella valitaan tekstiruuduissa käytetty rivinloppumerkki, kun kirjoitetaan tekstiä tietokannan tietueeseen.

Tekstityyppi

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

warning

Jos valitaan tyyppi "Muotoiltu monirivinen", ohjausobjektia ei voi sitoa tietokannan kenttään.


note

Tämän ohjausobjektin nimi on "Usean rivin syöttö" taulukon ohjausobjektin sisällä tekstisarakkeessa.


Tietueen käsittely

Specifies to show or hide the action items in a selected Navigation bar control. Action items are the following: Save record, Undo, New record, Delete record, Refresh.

Tietuemerkki

Specifies whether the first column is displayed with row labels, in which the current record is marked by an arrow.

Toimenpide

You can use navigation actions to design your own database navigation buttons.

The following table describes the actions that you can assign to a button:

Toimenpide

Kuvaus

Ei mikään

mitään toiminto ei tapahdu.

Lähetä lomake

Sends the data that is entered in other control fields of the current form to the address that is specified in Form Properties under URL.

Vietäessä PDF-tiedostoksi URL kirjoitetaan lomakkeen omaisuuksien "URL-osoite" -tekstikenttään.

Tyhjennä lomake

Resets the settings in other control fields to the predefined defaults: Default Status, Default Selection, Default Value.

Avaa asiakirja/web-sivu

avaa URL:n, joka on määritetty URL-osoitteessa. Käytettävissä on Kehys-kenttä kohdekehyksen määrittämiseen.

Ensimmäinen tietue

siirtää kohdistetun lomakkeen ensimmäiseen tietueeseen.

Edellinen tietue

siirtää kohdistetun lomakkeen edelliseen tietueeseen.

Seuraava tietue

siirtää kohdistetun lomakkeen seuraavaan tietueeseen.

Viimeinen tietue

siirtää kohdistetun lomakkeen viimeiseen tietueeseen.

Tallenna nykyinen tietue

kohdistettu tietue tallennetaan, jos tarpeen.

Kumoa: tietomerkintä

perutaan kohdistetun tietueen muutokset.

Uusi tietue

siirtää kohdistetun lomakkeen lisäysriville.

Poista tietue

Poistetaan nykyinen tietue.

Päivitä lomake

ladataan uudestaan uusin tallennettu versio nykyisestä lomakkeesta.


Toista

Specifies if the action of a control such as a spin button repeats when you click the control and hold the mouse button down.

Tuhatlukuerotin

With numerical and currency fields you can determine whether thousands separators are used.

Tulosta

Specifies whether you want the control field to appear in a document's printout.

Tyyli

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

URL-osoite

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

Jos hiiren osoitin siirretään painikkeen päälle käyttötilassa URL ilmestyy laajennettuna vihjeenä, edellyttäen, ettei muita ohjetekstejä ei ole annettu.

Vaihda

Specifies if a Push button behaves as a Toggle Button. If you set Toggle to "Yes", you can switch between the "selected" and "not selected" control states when you click the button or press the Spacebar while the control has the focus. A button in the "selected" state appears "pressed in".

Valuuttasymboli

In a currency field, you can predefine the currency symbol by entering the character or string in the "Currency symbol" property.

Vierityksen määrä enint.

Specify the maximum value of a scrollbar control.

Vierityksen määrä väh.

Specify the minimum value of a scrollbar control.

Vierityksen määrän oletus

Sets the default value for the scrollbar.

Vieritys hiiren rullalla

Sets whether the value changes when the user scrolls a mouse wheel. Never: No change of the value. When focused: (default) The value changes when the control has the focus and the wheel is pointing at the control and gets scrolled. Always: The value changes when the wheel is pointing at the control and gets scrolled, no matter which control has the focus.

Vierityspalkit

Adds the scrollbar type that you specify to a text box.

Viivytä

Specifies the delay in milliseconds between repeating events. A repeating event occurs when you click an arrow button or the background of a scrollbar, or one of the record navigation buttons of a Navigation bar, and you keep the mouse button pressed for some time. You can enter a value followed by a valid time unit, for example, 2 s or 500 ms.

Please support us!