Taulukon ohjausobjektien erityisvihjeet

Käyttäjä voi määritellä taulukon ohjausobjektin esittämään tietueet haluamallaan tavalla. Toisin sanoen tietuekentät voidaan esittää ja muokata samalla tavalla kuin tietokantalomakkeessakin.

Seuraavat kentät ovat mahdollisia taulukon ohjausobjektissa: teksti-, päivämäärä-, aika- ja valuuttakenttä, numeerinen kenttä, rajoitettu kenttä, valintaruutu ja yhdistelmäruutu. Yhdistetyn päivämäärä/aika -kentän tapauksessa luodaan oletuksellisesti kaksi saraketta.

Jos yksikin rivi on valittu, rivien lukumäärä on sulkeissa tietueiden kokonaismäärän jälkeen.

Sarakkeiden lisäämiseksi napsautetaan sarakeotsikkoa ja sitten otetaan kohdevalikko esille. Seuraavat komennot ovat käytettävissä:

Lisää sarake

Valinnalla avataan alavalikko, josta valitaan tietokenttä, joka lisätään taulukon ohjausobjektiin.

Taulukon ohjausobjektin kokoonpanoa voi muuttaa vetämällä ja pudottamalla: avataan tietolähdeselain ja vedetään tarvittava kenttä tietolähdeselaimesta taulukon ohjausobjektin sarakeotsikkoon. Näin tulee luoduksi esimuotoiltu sarake .

Korvaa kohteella

Avataan alavalikko, josta valitaan tietokenttä, jolla korvataan taulukon ohjausobjektissa valittu tietokenttä.

Poista sarake

Valittuna oleva sarake poistetaan.

Sarake

Avataan valitun sarakkeen Ominaisuudet-valintaikkuna.

Piilota sarakkeet

Valittu sarake piilotetaan. Sen ominaisuudet eivät muutu.

Näytä sarakkeet

Calls a submenu where you can select the columns to show again. To show only one column, click the column name. You see only the first 16 hidden columns. If there are more hidden columns, choose the More command to call the Show Columns dialog.

Lisää

Avataan Näytä Sarakkeet -valintaikkuna.

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

Kaikki

Click All if you want to show all columns.

Keyboard-only control of Table Controls

If you use the keyboard only to travel through controls in your document, you will find one difference to the other types of controls: the Tab key does not move the cursor to the next control, but moves to the next column inside the table control. Press +Tab to move to the next control, or press Shift++Tab to move to the previous control.

To enter the special keyboard-only edit mode for Table Controls:

The form document must be in Design mode.

  1. Press +F6 to select the document.

  2. Press Shift+F4 to select the first control. If the Table Control is not the first control, press Tab until it is selected.

  3. Press Enter to enter the edit mode. The handles are shown farther out from the control border.

  4. In the edit mode, you can open the edit mode context menu by pressing Shift+F10.

  5. If you want to edit columns, press Shift+Space to enter column edit mode. Now you can rearrange the order of columns with +Arrow keys. The Delete key deletes the current column.

  6. Press the Esc key to exit the edit mode.

Please support us!