Muotoillun kentän erityisominaisuuksia

Formatting: You can set the Formatting property by clicking the ... button in the Formatting line of the Properties: Formatted Field dialog. The Number Format dialog appears.

Jos muotoiltu kenttä on kytketty tietokannan tekstikenttään, kenttään tulevat syötteet käsitellään tekstinä. Jos muotoiltu kenttä on kytketty sellaiseen tietokannan kenttään, jonka sisältö voidaan esittää lukuna, syötteet käsitellään lukuina. Päivämäärät ja kellonajat käsitellään sisäisesti lukuina.

Min. value and Max. value: You can enter the minimum and maximum numeric value for a formatted field. The min and max values determine the output of existing data (Example: Min. value is 5, the connected database field contains the integer value 3. The output is 5, but the value in the database is not modified) and the input of new data (Example: Max. value is 10 and you enter 20. The input is corrected and 10 is written in the database). If the fields are not filled in for Min. value and Max. value, no limits will be applied. For formatted fields that are connected to a database text field, these two values and the Default value do not apply.

Oletusarvo: Tämä arvo toimii uusien tietueiden oletusarvona.

Please support us!