Ohjausobjektit

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Toiminnon käyttäminen:

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Käytä Lisää-työkalupalkin kuvaketta (tarvittaessa alkujaan näkymätön kuvake otetaan käyttöön):

Icon Select

Lomakkeen ohjausobjektit


note

XML Form -asiakirjat (XForms) käyttävät samoja ohjausobjekteja.


Lomake luodaan niin, että avataan asiakirja ja käytetään Lomakkeen ohjausobjektit -palkkia lomakkeen ohjausobjektien lisäämiseen ja määrittelyyn. Tarvittaessa lomakkeen voi myös linkittää tietokantaan, niin että ohjausobjekteja voi käyttää tietokannan käsittelyyn.

Kun lomake luodaan HTML-asiakirjaan, lomaketta voi käyttää tietojen lähettämiseen Internetin kautta.

Ohjausobjektin lisääminen asiakirjaan

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


Ohjausobjektin muuttaminen

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. Voi vetää ja pudottaa ohjausobjekteja asiakirjasta toiseen. Samoin voit kopioida ja liittää niitä asiakirjojen välillä. Kun ohjausobjekti lisätään toiseen asiakirjaan, LibreOffice analysoi tietolähteen, ohjausobjektin aineiston tyypin ja ominaisuudet niin että ohjausobjekti sopii kohdedokumentin loogiseen rakenteeseen. Esimerkiksi ohjausobjekti, joka näyttää osoitekirjan sisältöä jatkaa saman sisällön näyttämistä senkin jälkeen, kun ohjausobjekti on kopioitu eri asiakirjaan. Näitä ominaisuuksia voi katsella Ominaisuus-valintaikkunan Tiedot -välilehdeltä .

Valitse

Icon Select

Valitse-kuvake vaihtaa hiiren osoittimen valintatilaan tai pois siitä. Valintatilaa käytetään ohjausobjektien valintaan aktiivisella lomakkeella.

Design Mode

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Ohjatut toiminnot päällä / pois

Icon Toggle Form Control Wizards

Painikkeella vuorotellaan ohjattujen toimintojen omatoimisuutta käyttöön ja pois.

Nämä ohjatut toiminnot avustavat käyttäjää luetteloruutujen, taulun ohjausobjektien ja muiden ohjausobjektien ominaisuuksien antamisessa.

Lomakkeen rakenne

Icon Form Design Tools

Painike avaa Lomakkeen rakenne -työkalupalkin.

Selitekenttä

Icon Label Field

Painikkeella luodaan tekstiä esittävä kenttä. Näissä selitekentissä esitetään esimääritettyjä tekstejä. Näihin kenttiin käyttäjä ei voi antaa syötteitä.

Tekstikehys

Icon Text Box

Painikkeella luodaan tekstikenttä. Tekstikentät ovat kenttiä, joihin käyttäjä voi kirjoittaa. Lomakkeessa tekstikenttä näyttää tietoja tai sallii uuden tiedon syöttämisen.

Valintaruutu

Icon Check Box

Painikkeella luodaan valintaruutu. Valintaruudulla voidaan lomakkeen toiminto ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Valintapainike

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

Luetteloruutu

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Yhdistelmäruutu

Icon Combo Box

Painikkeella luodaan yhdistelmäruutu. Yhdistelmäruutu on yksirivinen luetteloruutu, jossa on pudotusluettelo. "Kirjoitussuojattu"-ominaisuus voidaan antaa yhdistelmäruudulle, niin ettei käyttäjä voi syöttää muita rivejä kuin joita on luettelossa. Jos lomake on sidottu tietokantaan ja kytkentä on aktiivinen, Ohjattu yhdistelmäruudun luominen ilmestyy sen jälkeen, kun yhdistelmäruutu lisätään asiakirjaan.

Painike

Icon Push Button

Kuvakkeella luodaan nelikulmainen painike. Tätä toimintoa voidaan käyttää suorittamaan käskyjä määrätyistä tapahtumista, kuten hiiren napsautuksesta.

Näihin painikkeisiin voidaan liittää tekstiä ja kuvia.

Kuvapainike

Icon image button

Kuvakkeella luodaan kuvana näkyvä painike. Paitsi graafista esitystapaa, kuvapainikkeella on sama ominaisuudet kuin "normaalilla" painikkeellakin.

Muotoiltu kenttä

Icon Formatted Field

Painikkeella luodaan muotoiltu kenttä. Se on tekstikenttä, jossa voidaan määrittää, miten käyttäjän syötteet tai tulokset muotoillaan ja mitä rajoittavia arvoja käytetään.

Muotoillulla kentällä on erityisiä ohjausobjektin ominaisuuksia (valitse Muotoilu - Ohjausobjekti).

Päivämääräkenttä

Icon Date Field

Painikkeella luodaan päivämääräkenttä. Jos lomake on linkitetty tietokantaan, päivämääräarvo voidaan siirtää tietokannasta.

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

Päivämääräkentän arvot ovat vaivattomasti muokattavissa käytettäessä Ylä- ja Alanuolinäppäimiä. Kohdistimen asemasta riippuen nuolinäppäimillä muuttuva arvo on päivä, kuukausi tai vuosi.


Erityistä päivämääräkentistä.

Numeerinen kenttä

Icon Numerical Field

Painikkeella luodaan kenttä lukuarvoille. Jos lomake on linkitetty tietokantaan, luvut voidaan siirtää tietokannasta.

Ryhmäruutu

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


Aikakenttä

Icon Time Field

Painikkeella luodaan kenttä kellonaikojen esittämiseen. Jos lomake on linkitetty tietokantaan, aika-arvot voidaan siirtää tietokannasta.

tip

Aikakentän arvot ovat vaivattomasti muokattavissa käytettäessä Ylä- ja Alanuolinäppäimiä. Kohdistimen asemasta riippuen nuolinäppäimillä muuttuva arvo on tunti, minuutti tai sekunti.


Valuuttakenttä

Icon Currency Field

Painikkeella luodaan kenttä valuutta-arvoille. Jos lomake on linkitetty tietokantaan, aika-arvot voidaan siirtää tietokannasta.

Rajoitettu kenttä

Icon Pattern Field

Painikkeella luodaan esimuotoiltu rajoitettu kenttä. Rajoitetuissa kentissä on muotoilumaskina toimiva rajoituslauseke ja oletusteksti. Rajoituslauseke määrittää sen, mitä tietoa voidaan syöttää. Oletusteksti eli kirjainmaski määrittää sen, mitä sisältöä rajoitetussa kentässä on, kun lomake ladataan.

note

Rajoitettuja kenttiä ei viedä HTML-tiedostomuotoon!


Taulukon ohjausobjekti

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Taulukon ohjausobjektien erityistietoja.

Siirtymistyökalurivi

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Kuvan ohjaus

Icon Image Control

Painikkeella luodaan kuvien ohjausobjekti. Se on käytettävissä vain lisättäessä kuvia tietokannasta. Lomakeasiakirjassa näiden ohjausobjektien kaksoisnapsautus avaa Lisää kuva -valintaikkunan kuvien lisäämiseksi. On myös olemassa kohdevalikko (ei suunnittelutilassa), jossa on komentoja kuvien lisäämiseen ja poistoon.

Tietokannasta saatavia kuvia voidaan esittää lomakkeella ja uusia kuvia lisätä tietokantaan, kunhan kuvien ohjaus ei ole kirjoitussuojattu. Ohjausobjektin täytyy viitata kuvatyypin tietokannan kenttään. Siksi Tiedot-välilehdellä syötetään tietokenttä ominaisuudet-ikkunassa.

Tiedoston valinta

Icon File Selection

Lisätään painike, joka avaa ikkunan tiedoston valintaan.

Askelluspainike

Icon Spin Button

Kuvakkeella luodaan askelluspainike.

Jos askelluspainike lisätään Calc-laskentataulukkoon, Tiedot-välilehdellä voidaan luoda kaksisuuntainen linkki askelluspainikkeen ja solun välille. Tuloksena on se, että kun solun sisältöä muutetaan, askelluspainikkeen sisältö päivittyy. Vastaavasti jos muutetaan askelluspainikkeen arvoa, solun sisältö päivittyy.

Vierityspalkit

Icon Scrollbar

Kuvakkeella luodaan vierityspalkki.

Seuraavat vierityspalkin ominaisuudet voidaan määrittää:

Ominaisuus

Merkitys

Vierityksen määrä väh.

Määritetään vierityspalkin vähimmäiskorkeus tai -leveys.

Vierityksen määrä enint.

Määritetään vierityspalkin enimmäiskorkeus tai -leveys.

Vierityksen määrän oletus

määrittää vierityspalkin oletusaseman, jota käytetään, kun lomakkeen alkuarvot palautetaan

Suunta

määrittää vierityspalkin suunnan, joko vaaka- tai pystysuuntaan

Pieni muutos

määrittää vähimmäismäärän, jolla vierityspalkkia voi vierittää, esimerkiksi nuolta napsauttamalla.

Iso muutos

määrittää vierityspalkin suuren askeleen koon, esimerkiksi kun napsautetaan vierityspalkin taustaa hissin ja nuolen väliltä.

Viivytä

määrittää viiveen millisekunneissa, joka on vierityspalkin liipaisemien tapahtumien välillä. Esimerkiksi viive, joka esiintyy, kun vierityspalkin nuolta napsautetaan ja pidetään hiiren painike pohjassa.

Symbolin väri

Määritetään vierityspalkin nuolten väri.

Näkyvä koko

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Please support us!