Näytä piirrostoiminnot

Click to open or close the Drawing bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.

You can switch on and off the Drawing toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the Standard toolbar.

Icon Show Draw Functions

Näytä piirrostoiminnot

tip

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Valinta

Icon Selection

Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Line

Icon Line

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

tip

Tekstiä saadaan viivalle kaksoisnapsauttamalla viivaa ja kirjoittamalla tai liittämällä teksti. Tekstin suunta vastaa viivan vetosuuntaa. Viivan voi piilottaa valitsemalla Näkymätön-tyylin Piirroksen ominaisuudet -palkin Viivatyyli-ruudusta .


Suorakulmio

Icon Rectangle

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

Soikio

Icon Ellipse

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

Monikulmio

Icon Polygon

Piirretään murtoviiva, joka koostuu suorista osaviivoista eli janoista. Osaviivat piirretään vetämällä ja sen loppupiste määritetään napsauttamalla. Tämä jälkeen piirretään vetämällä uusi jana. Kaksoisnapsautus viimeistelee murtoviivan piirtämisen. Suljetun monikulmion piirtämiseksi kaksoisnapsautetaan lopuksi alkupistettä.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Käyrä

Icon Curve

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Vapaamuotoinen viiva

Icon Freeform Line

Piirretään vapaamuotoinen viiva vetämällä. Viivan lopussa vapautetaan hiiren painike. Suljettu viiva saadaan aikaan vapauttamalla hiiren painike lähellä viivan aloituskohtaa.

Kaari

Icon Arc

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

Soikion lohko

Icon Ellipse Pie

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

Ympyrän segmentti

Icon Circle Segment

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Text Box

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

Tekstianimaatio

Icon Text Animation

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

Kuvatekstit

Icon Callouts

Piirretään käsiteltävään asiakirjaan vetämällä viiva, joka päättyy vaakatekstiseen suorakulmaiseen kuvatekstiin. Vetämällä kuvatekstin kahvasta sen kokoa voidaan muuttaa. Kirjoitus lisätään ensin napsauttamalla kuvatekstin reunaa ja sitten kirjoittamalla tai lisäämällä teksti. Suorakulmainen kuvateksti muutetaan pyöristetyksi puhekuplaksi vetämällä suurimmasta kulmakahvasta, kun osoittimessa on käsikuva.

Peruskuviot

Avataan Peruskuviot-työkalupalkki, jota voi käyttää asiakirjan kuvituksen lisäämiseen.

Icon Basic shapes

Peruskuviot

Symbolikuviot

Avataan Symbolikuviot-palkki, josta voidaan lisätä kuvioita asiakirjaan.

Icon Symbol Shapes

Symbolikuviot

Nuolikuviot

Avataan nuolikuviot-palkki, josta voidaan lisätä kuvioita asiakirjaan.

Icon Block arrows

Nuolikuviot

Vuokaaviot

Avataan Vuokaavio-palkki, josta voidaan lisätä kuvioita asiakirjaan.

Icon Flowcharts

Vuokaaviot

Kuvatekstit

Avataan Kuvatekstit-palkki, josta voidaan lisätä puhekuplia asiakirjaan.

Icon Callouts

Kuvatekstit

Tähdet ja kyltit

Avaa Tähdet ja kyltit -työkalurivin, josta asiakirjaan voi lisätä kuvia.

Icon Stars

Tähtikuviot

Muokkaa pisteitä

Muutetaan valitun piirrosobjektin muotoa.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Fonttipajan galleria

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Icon Fontwork

Fonttipajan galleria

Tiedostosta

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Pursotus päälle/pois

Aasialaisten kielten tuki

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Pystysuuntaiset kuvatekstit

Icon Vertical Callouts

Piirretään käsiteltävään asiakirjaan vetämällä viiva, joka päättyy pystytekstiseen suorakulmaiseen kuvatekstiin. Vetämällä kuvatekstin kahvasta sen kokoa voidaan muuttaa. Kirjoitus lisätään ensin napsauttamalla kuvatekstin reunaa ja sitten kirjoittamalla tai lisäämällä teksti. Suorakulmainen kuvateksti muutetaan pyöristetyksi puhekuplaksi vetämällä suurimmasta kulmakahvasta, kun osoittimessa on käsikuva. Käytettävissä vain aasialaisten kielten tuen kera.

Pystysuuntainen teksti

Icon Vertical Text

Piirretään käsiteltävään asiakirjaan tekstiruutu, jossa teksti on pystysuorassa, joko napsauttamalla tai vetämällä. Napsautetaan vapaavalintaisesti asiakirjassa ja sitten kirjoitetaan tai liitetään teksti. Tekstiruutu voidaan myös luoda vetämällä ja sitten kirjoittaa tai liittää teksti. Käytettävissä vain aasialaisten kielten tuen kera.

Please support us!