Aineisto (XML-lomakeasiakirjoille)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Toiminnon kÀyttÀminen:

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.


Se, mitÀ asetuksia ohjausobjektin Tiedot-vÀlilehdellÀ voi tehdÀ, on objektikohtaista. NÀkyvissÀ on vaihtoehdot, jotka ovat kÀytettÀvissÀ siinÀ tilanteessa kyseisellÀ ohjausobjektilla. Alla on esitelty mahdolliset kentÀt.

XML-tietomalli

Valitaan malli työstettÀvÀn asiakirjan kaikkien mallien luettelosta.

Sidos

Valitaan tai annetaan sidoksen nimi. Valitsemalla olemassa olevan sidoksen nimi yhdistetÀÀn sidos lomakkeen ohjausobjektiin. Antamalla uusi nimi luodaan uusi sidos ja yhdistetÀÀn se lomakkeen ohjausobjektiin.

Sidoslauseke

Enter the DOM node to bind the control model to. Click the ... button for a dialog to enter the XPath expression.

Vaadittu

MerkitsemÀllÀ mÀÀrÀtÀÀn, ettÀ nimike on oltava XForm-lomakkeessa.

Relevantti

MÀÀritetÀÀn nimike relevantiksi.

Kirjoitussuojattu

MÀÀritetÀÀn nimike kirjoitussuojatuksi.

Rajoite

MÀÀritetÀÀn nimike rajoitteeksi.

Laskenta

MÀÀritetÀÀn nimike lasketuksi.

Tietotyyppi

Valitaan tietotyyppi, joka ohjausobjektin pitÀÀ hyvÀksyÀ.

x

Valitaan kÀyttÀjÀn mÀÀrittÀmÀ tietotyyppi ja napsautetaan tÀtÀ painiketta sen poistamiseksi.

+

Napsautetaan painiketta valintaikkunan avaamiseksi. SiinÀ voidaan kirjoittaa nimi uudelle kÀyttÀjÀn mÀÀrittÀmÀlle tietotyypille.Uusi tietotyyppi perii valittuna olevan tietotyypin kaikki aspektit.

Huomautus-kuvake

Seuraavassa luettelossa on kaikki tietotyypeille kelvolliset aspektit. ErÀÀt aspekti ovat kÀytettÀvissÀ vain joissakin tietotyypeissÀ.


TyhjÀt vÀlit

Specifies how whitespaces are to be handled when a string of the current data type is being processed. Possible values are "Preserve", "Replace", and "Collapse". The semantics follow the definition at https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Lauseke

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Numerot (kaikkiaan)

MÀÀritetÀÀn desimaalilukutyyppisen arvon kaikkien numeroiden enimmÀismÀÀrÀ.

Numerot (desimaalit)

MÀÀritetÀÀn desimaalilukutyyppisen arvon desimaaliosan numeroiden enimmÀismÀÀrÀ.

Enint. (sisÀltÀen)

MÀÀritetÀÀn arvoalueelle suljettu ylÀraja.

Enint. (ilman)

MÀÀritetÀÀn arvoalueelle avoin ylÀraja.

VÀh. (sisÀltÀen)

MÀÀritetÀÀn arvoalueelle suljettu alaraja.

VĂ€h. (ilman)

MÀÀritetÀÀn arvoalueelle avoin alaraja.

Pituus

MÀÀritetÀÀn merkkijonon merkkien lukumÀÀrÀ.

Pituus (vÀhintÀÀn)

MÀÀritetÀÀn merkkijonon merkkien vÀhimmÀismÀÀrÀ.

Pituus (enintÀÀn)

MÀÀritetÀÀn merkkijonon merkkien enimmÀismÀÀrÀ.

Please support us!