Aineisto (XML-lomakeasiakirjoille)

The Data tab page of the Properties dialog for an XML Form document offers some XML forms settings.

Toiminnon käyttäminen:

Open context menu of a selected control on an XML Form document, choose Control Properties - Data tab.

Open Form Controls toolbar of an XML Form document, click Control icon - Data tab.


Se, mitä asetuksia ohjausobjektin Tiedot-välilehdellä voi tehdä, on objektikohtaista. Näkyvissä on vaihtoehdot, jotka ovat käytettävissä siinä tilanteessa kyseisellä ohjausobjektilla. Alla on esitelty mahdolliset kentät.

XML-tietomalli

Valitaan malli tyÜstettävän asiakirjan kaikkien mallien luettelosta.

Sidos

Valitaan tai annetaan sidoksen nimi. Valitsemalla olemassa olevan sidoksen nimi yhdistetään sidos lomakkeen ohjausobjektiin. Antamalla uusi nimi luodaan uusi sidos ja yhdistetään se lomakkeen ohjausobjektiin.

Sidoslauseke

Enter the DOM node to bind the control model to. Click the ... button for a dialog to enter the XPath expression.

Vaadittu

Merkitsemällä määrätään, että nimike on oltava XForm-lomakkeessa.

Relevantti

Määritetään nimike relevantiksi.

Kirjoitussuojattu

Määritetään nimike kirjoitussuojatuksi.

Rajoite

Määritetään nimike rajoitteeksi.

Laskenta

Määritetään nimike lasketuksi.

Tietotyyppi

Valitaan tietotyyppi, joka ohjausobjektin pitää hyväksyä.

x

Valitaan käyttäjän määrittämä tietotyyppi ja napsautetaan tätä painiketta sen poistamiseksi.

+

Napsautetaan painiketta valintaikkunan avaamiseksi. Siinä voidaan kirjoittaa nimi uudelle käyttäjän määrittämälle tietotyypille.Uusi tietotyyppi perii valittuna olevan tietotyypin kaikki aspektit.

Huomautus-kuvake

Seuraavassa luettelossa on kaikki tietotyypeille kelvolliset aspektit. Eräät aspekti ovat käytettävissä vain joissakin tietotyypeissä.


Tyhjät välit

Specifies how whitespaces are to be handled when a string of the current data type is being processed. Possible values are "Preserve", "Replace", and "Collapse". The semantics follow the definition at https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Lauseke

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Numerot (kaikkiaan)

Määritetään desimaalilukutyyppisen arvon kaikkien numeroiden enimmäismäärä.

Numerot (desimaalit)

Määritetään desimaalilukutyyppisen arvon desimaaliosan numeroiden enimmäismäärä.

Enint. (sisältäen)

Määritetään arvoalueelle suljettu yläraja.

Enint. (ilman)

Määritetään arvoalueelle avoin yläraja.

Väh. (sisältäen)

Määritetään arvoalueelle suljettu alaraja.

Väh. (ilman)

Määritetään arvoalueelle avoin alaraja.

Pituus

Määritetään merkkijonon merkkien lukumäärä.

Pituus (vähintään)

Määritetään merkkijonon merkkien vähimmäismäärä.

Pituus (enintään)

Määritetään merkkijonon merkkien enimmäismäärä.

Please support us!