Tietoselain

Määritetään käsiteltävän XForms-asiakirjan tietorakenne.

Tietomallin nimi

Valitaan käytettävä XForms-malli.

Mallit

Lisätään, nimetään uudestaan ja poistetaan XForms-malleja.

Lisää

Avataan Lisää malli -valintaikkuna, jossa voidaan lisätä XForm-malli.

Jos mallin tietoja muutetaan, asiakirja tulkitaan muuttuneeksi

Kun käytössä, asiakirjan asetetaan "muokattu"-tilaan muutettaessa mitä tahansa lomakkeen ohjausobjektia, joka on kytketty mallin aineistoon. Kun ei käytössä, mainitut muutokset eivät aseta asiakirjaa "muokattu"-tilaan.

Poista

Poistetaan valittu XForm-malli. Viimeistä mallia ei voi poistaa.

Nimeä uudelleen

Nimetään uudelleen valittu Xform-malli.

Näytä tiedot

Vuorotellaan yksityiskohtien esittämistä ja piilottamista näytöllä.

Instanssi

Lists the items that belong to the current instance.

Lähetykset

Lists the submissions.

Sidokset

Lists the bindings for the XForm.

Instanssit

Painikkeella on alavalikko instanssien lisäämiseen, muokkaamiseen tai poistamiseen.

Lisää

Avataan valintaikkuna, jossa voidaan lisätä uusi instanssi.

Muokkaa

Avataan valintaikkuna, jossa voidaan muokata nykyistä instanssia.

Poista

Poistetaan käsiteltävä instanssi. Viimeistä instanssia ei voi poistaa.

Näytä tietotyypit

Vaihdellaan yksityiskohtien runsaampaa tai vähäisempää esittämistä.

Lisää

Avataan valintaikkuna uuden nimikkeen (elementin, määritteen, lähetyksen tai sidoksen) lisäämiseksi kohdistetun nimikkeen alanimikkeenä.

Muokkaa

Avataan valintaikkuna valitun nimikkeen (elementin, määritteen, lähetyksen tai sidoksen) muokkaamiselle.

Palauta

Poistetaan valittu nimike (elementti, määrä, lähetys tai sidos).

Please support us!