Lisäosien hallinta

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

note

For security reasons, the installation and removal of extensions are enabled and are controlled by settings in the Expert Configuration. To disable extensions installation or removal, search for the string ExtensionManager in the Expert Configuration search box and set properties DisableExtensionRemoval to true and/or DisableExtensionInstallation to true.


Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose Tools - Extensions.

Välilehdellisestä käyttöliittymästä:

On the Extension menu of the Extension tab, choose Extensions.

Näppäimistöltä:

+ Alt + E


Seuraavassa on esimerkkejä LibreOffice-laajennuksista:

 1. UNO-komponentit (käännetyt ohjelmamoduulit)

 2. Kokoonpanotiedot (valikkokomennoille)

 3. LibreOffice Basic -kirjastot

 4. LibreOffice-valintaikkunoiden kirjastot

 5. Laajennustiedostot (*.oxt -tiedostot, joissa on yksi tai useampia yllä luetelluista lisäosatyypeistä)

Laajennuksen kattavuus

Käyttäjät, joilla on ylläpitäjän tai pääkäyttäjän oikeudet, näkevät valintaikkunan, jossa voidaan valita lisäosan asentaminen "kaikille käyttäjille" tai "vain minulle". Tavallinen käyttäjä, jolla ei ole mainittuja oikeuksia, voi asentaa, poistaa tai muokata laajennuksia vain omaan käyttöönsä.

 1. Käyttäjä, jolla on pääkäyttäjän tai ylläpitäjän oikeudet, voi asentaa lisäosat jaettuina laajennuksina kaikille käyttäjille. Laajennuksen valitsemisen jälkeen avautuu valintaikkuna, jossa kysytään, onko asennus nykyiselle käyttäjälle vai kaikille käyttäjille.

 2. Käyttäjä, jolla ei ole pääkäyttäjän oikeuksia, voi asentaa laajennuksen omaan käyttöönsä. Tätä kutsutaan käyttäjän lisäosaksi.

Laajennuksen lisäämiseksi

Laajennus on käytettävissä .oxt -pääteisenä tiedostona.

You can find a collection of extensions on the Web. Click the "Get more extensions online" link in the Extension Manager to open your Web browser and see the https://extensions.libreoffice.org/ page.

Käyttäjän lisäosan asentamiseksi:

Tehdään jokin seuraavista:

 1. Kaksoisnapsautetaan .oxt -tiedostoa järjestelmän tiedostoselaimessa.

 2. Verkkosivulla napsautetaan *.oxt -tiedostoa (jos WWW-selain on asetettavissa käynnistämään lisäosien hallinta tälle tiedostotyypille).

 3. Choose Tools - Extensions and click Add.

Jaettujen laajennusten asentamiseksi tekstitilassa (ylläpitäjille)

 1. Avataan pääte tai komentokehote ylläpitäjänä.

 2. Change to the program folder in your installation.

 3. Annetaan seuraava komento, käyttäen laajennuksen polkua ja tiedostonimeä:

  unopkg add --shared polku_tiedostonimi.oxt

Select the extension that you want to remove, enable, or disable. For some extensions, you can also open an Options dialog.

Lisää

Click Add to add an extension.

Tiedostovalintaikkuna avautuu, jossa voidaan valita lisättävä laajennus. Valitun lisäosan kopioimiseksi ja rekisteröimiseksi napsautetaan Avaa-painiketta.

An extension can show a license dialog. Read the license. Click the Scroll Down button to scroll down if necessary. Click Accept to continue the installation of the extension.

Poista

Select the extension that you want to remove, and then click Remove.

Käytössä

Select the extension that you want to enable, and then click Enable.

Poista käytöstä

Select the extension that you want to disable, and then click Disable.

Päivitä

Click to check for online updates of all installed extensions. To check for updates of the selected extension only, choose the Update command from the context menu. The check for availability of updates starts immediately. You will see the Extension Update dialog.

Asetukset

Valitaan asennettu lisäosa ja napsautetaan sitten painiketta Asetukset-valintaikkunan avaamiseksi .

Display Extensions

You can filter the list of displayed extensions by their scope.

Bundled with LibreOffice

Bundled extensions are installed by the system administrator using the operating system specific installer packages. These can not be installed, updated or removed here.

Installed for all users

Filter extensions available for all users of this computer. These can be updated or removed only with administrator or root privileges.

Installed for current user

Filter extensions only available for the currently logged in user.

Lisäosien hallinnassa lisäosan kohdevalikossa voi valitusta lisäosasta riippuen näkyä muitakin komentoja. Näiden avulla voi nähdä lisäosan lisenssitekstin tai kytkeä automaattisen päivitystarkistuksen päälle tai pois päältä.

Please support us!