Digitaaliset allekirjoitukset

Lisätään ja poistetaan asiakirjojen digitaalisia allekirjoituksia. Valintaikkunaa voi käyttää myös varmenteiden selaamiseen.

Toiminnon käyttäminen:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Double-click or right-click the Signature field on the Status bar.


Digitaalisista allekirjoituksista

Luettelo

Nykyisen asiakirjan digitaalisten allekirjoitusten luettelo.

Allekirjoitettu-kuvakekuvake, jossa sinetti arkilla merkitsee kelvollista digitaalista allekirjoitusta, kun taas huutomerkki-kuvakekuvake, jossa kolmiossa huutomerkki merkitsee epäkelpoa digitaalista allekirjoitusta.

Katso myös Digitaaliset allekirjoitukset

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Katso varmennetta

Avataan Katso varmennetta -valintaikkuna.

Allekirjoita asiakirja

Avataan Valitse varmenne -valintaikkuna.

Poista

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.

Start Certificate Manager

Opens the installed certificate manager of your system.

Please support us!