Digitaaliset allekirjoitukset

Lisätään ja poistetaan asiakirjojen digitaalisia allekirjoituksia. Valintaikkunaa voi käyttää myös varmenteiden selaamiseen.

Toiminnon käyttäminen:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Double-click or right-click the Signature field on the Status bar.


Digitaalisista allekirjoituksista

Luettelo

Nykyisen asiakirjan digitaalisten allekirjoitusten luettelo.

Allekirjoitettu-kuvakekuvake, jossa sinetti arkilla merkitsee kelvollista digitaalista allekirjoitusta, kun taas huutomerkki-kuvakekuvake, jossa kolmiossa huutomerkki merkitsee epäkelpoa digitaalista allekirjoitusta.

Katso myös Digitaaliset allekirjoitukset

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Katso varmennetta

Avataan Katso varmennetta -valintaikkuna.

Allekirjoita asiakirja

Avataan Valitse varmenne -valintaikkuna.

Poista

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.

Please support us!