Digitaaliset allekirjoitukset

Lisätään ja poistetaan asiakirjojen digitaalisia allekirjoituksia. Valintaikkunaa voi käyttää myös varmenteiden selaamiseen.

Toiminnon käyttäminen:

Valikkoriviltä:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

Välilehdellisestä käyttöliittymästä:

Choose File - Digital Signatures.

Työkaluriveiltä:

Icon Digital Signature

Digital Signature

Tilariviltä:

Click the Signature field on the Status bar.


Digitaalisista allekirjoituksista

You must save a file before you can apply a digital signature to the file.

You must save a file in OpenDocument format or OOXML format or export to PDF before you can apply an X509 digital signature to the file. You must save a file in OpenDocument format and have GnuPG installed on your system before you can apply an OpenPGP digital signature to the file.

The signature will be a XAdES signature for ODF and OOXML, PAdES signature for PDF.

Luettelo

Nykyisen asiakirjan digitaalisten allekirjoitusten luettelo.

Allekirjoitettu-kuvakekuvake, jossa sinetti arkilla merkitsee kelvollista digitaalista allekirjoitusta, kun taas huutomerkki-kuvakekuvake, jossa kolmiossa huutomerkki merkitsee epäkelpoa digitaalista allekirjoitusta.

Katso myös Digitaaliset allekirjoitukset

Katso varmennetta

Avataan Katso varmennetta -valintaikkuna.

Allekirjoita asiakirja

Avataan Valitse varmenne -valintaikkuna.

Poista

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.

Start Certificate Manager

Opens the installed certificate manager of your system.

Please support us!