Muunnos

Syötetään tai muokataan XML-suodattimen tiedostotietoja.

Toiminnon käyttäminen:

Tools - Macros - XML Filter Settings, then click New or Edit.


DocType

Annetaan XML-tiedoston DOCTYPE-määrite (dokumenttityyppi).

Julkista tunnusta käytetään suodattaminen havaitsemiseen silloin, kun tiedosto avataan määrittämättä suodatinta.

Selaa

Opens a file selection dialog.

Viennin XSLT-muunnin

Vientisuodattimen kyseessä ollen annetaan sen XSLT-tyylilomakkeen nimi, jota käytetään viennissä.

Tuonnin XSLT-muunnin

Tuontisuodattimen kyseessä ollen annetaan sen XSLT-tyylilomakkeen nimi, jota käytetään tuonnissa.

Tuonnin asiakirjamalli

Annetaan sen mallin nimi, jota käytetään tuonnissa. Mallissa tyylit on määritelty esittämään XML- muotoilukoodit.

Mallit sisältävän kansion polku pitää olla merkitty - LibreOffice - Polut -luetteloon. Kun avataan XML-tiedostoa, jonka suodatin käyttää mallia, malli avataan ensin. Mallissa voidaan yhdistää LibreOffice-tyylejä esittämään XML-asiakirjan XML-muotoilukoodeja.

Please support us!