Events

Liitetään makro ohjelman tapahtumaan. Liitetty makro käynnistyy joka kerta, kun valittu tapahtuma esiintyy.

Toiminnon käyttäminen:

Choose Tools - Customize - Events tab.


Tallenna kohteeseen

Select first where to save the event binding, in the current document or in LibreOffice.

note

Makro, joka on tallennettu asiakirjaan, voidaan suorittaa vain, kun asiakirja on auki.


The big list box lists the events and the assigned macros. After you selected the location in the Save In list box, select an event in the big list box. Then click Assign Macro.

Määritä makro

Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event.

Assign Component...

Opens the Assign Component dialog to set a custom UNO command for the selected event.

note

Component assignment is proposed for controls in the Dialog Editor.


Poista makro

Deletes the macro or component assignment for the selected event.

Please support us!